Föreningen LEADER Åland r.f.

Föreningen Leader Åland rf grundades hösten 2006 och blev registrerade 2007. Arbetet påbörjades med att kartlägga vilka behov och önskemål invånarna på Åland hade. Kontakter till Leaderområden i Finland och Sverige skapades och så småningom började arbetet med att skriva den lokala strategin. Strategin godkändes av Ålands landskapsregering 30.4.2009 och arbetet med att implementera Leadermetoden på Åland kunde inledas. I april 2009 anställde föreningen en verksamhetsledare och i augusti öppnade föreningen sitt kontor i Mariehamn. Under 2010 blev föreningen även godkända som genomförare av leadermetoden inom fiskeriprogrammet.

Sommaren 2015 avslutades och redovisades programperioden 2009-2014 (förlängd) och den 30.09.2015 gokändes Leader Åland som genomförare av Leadermetoden på Åland, med skriven strategi, 2015-2020. 

Den 27.11.2015 skickade föreningen in ett utkast till strategi för "fiske-Leader", vilken godkändes 5.4.2016.

Föreningens styrelse består av ordförande och 4-6 ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna.