Personuppgiftshantering innom föreningen Lokalkraft Leader Åland

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. 

Kortfattat gäller följande kring hur vi hanterar och samlar in personuppgifter:

Medlem i föreningen
Du som är medlem i föreningen har betalat in medlemsavgift och lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöte.

Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av oss
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.leader.ax
På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anlitad i föreningen med namn och kontaktuppgifter eller ledamot i LAG, FLAG eller styrelse med namn. Detta sker med uttryckligt samtycke.

Projektstöd
Den som har sökt projektstöd via Lokalkraft Leader Åland har lämnat kontaktuppgifter i form av FO-nummer, adress, telefon, e-post
direkt via e-tjänsten Hyrrä och inte till Lokalkraft Leader Åland. Vi använder dessa uppgifter för att ta kontakt med er kopplat till er ansökan. 

Tystnadslöfte
Samtliga anlitade och förtroendevalda som har tillgång till personuppgifter har skrivit under ett tystnadslöfte. Verksamhetsledaren ansvarar för att tystnadslöftena är undertecknade innan tillgång till datasystem beviljas.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, går det bra att kontakta oss på info@leader.ax. Vill du få dina uppgifter raderade så ordnar vi det.