LEADER på ÅLAND delfinansieras av två EU-fonder och utgår ifrån två framtagna strategier för perioden 2014-2020:

1) LEADER 

Tillhörande program: Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2014-2020

Delfinansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 

Strategi: "Leaderstrategi för Åland 2015-2020"

Budget: ca 1,6 miljoner euro

Genomförare: Den lokala aktionsgruppen (LAG)

Projekttyper som stöds: Allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt

Tyngdpunkter: SAMHÄLLSUTVECKLING - NATUR & MILJÖ - KUNSKAP

Leader Åland med lokal aktionsgrupp och strategi för 2015-2020 godkändes som genomförare av Leadermetoden inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland, , den 30.09.2015. Strategin, som är lokalt förankrad och utarbetad av en strategigrupp, utvärderas under perioden. Första revideringen skedde under 2016 och godkändes 13.12.2016.

Visionen som genomsyrar hela strategin:

Vi vill bidra till ett hållbart Åland genom att arbeta för:
(a) Att det öppna åländska landskapet bevaras
(b) Att ålänningarnas kunskap och engagemang för att utveckla sitt lokala Åland blir ännu större
(c) Att samarbetsformerna blir många och naturliga
(d) Att vi rustar upp och förskönar Åland
(e) Att återflyttning och inflyttning ökar
(e) Att miljöengagemanget ökar
(f) Att kulturarvet bevaras och utvecklas
(i) Att fler lokalproducerade produkter kommer ut på marknaden

 

 

2) FISKELEADER 

Tillhörande program: Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäring 2014-2020

Delfinansieras av: Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 

Strategi: "Ett hållbart fiske-Åland 2014-2020"

Budget: 600 000 euro

Genomförare: Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG / FLAGs beslutande organ)

Projekttyper som stöds: Allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt

Målområden: MILJÖ - KUNSKAP - UPPLEVELSE

Utdrag av behovsidentifieringen:

  • Vattenmiljön i Östersjön är av avgörande vikt för det åländska samhällets attraktionskraft
  • Tillgänglighet till vatten gynnar både lokalbefolkning, inflyttning och företagare
  • Förbättra förutsättningarna för att bedriva företagande i koppling till fisketurism och upplevelser i det natursköna åländska skärgårdslandskapet
  • Utökat samarbete inom lokalsamhället för en optimal förvaltning av vattnen

Den 05.04.2016 godkändes Leader Ålands förslag till lokalt ledd utvecklingsstrategi inom ramen för Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäring 2014-2020. Gruppen som behandlar projekten kallas för Fiskets lokala aktionsgrupp och förkortas FLAG. Första revideringen skedde under 2016 och godkändes 20.12.2016.