Fiske-Leaderprojekt

Kom ihåg att lämna in er ansökan senast den 30.09.2016 för att få ert projekt behandlat under det här året. Projektansökningar kan lämnas in även efter omnämnt datum, men behandlas då inte förrän vinter/våren 2017.

http://leader.ax/sv/projektstod2

19.09.2016 kl. 10:52

Infotillfälle om beredande arbetsgrupp för fiskeLeader-projekt

Vill Du vara med och påverka stöden till fiske-Leaderprojekten? 
Kom med på en första informationsträff på Leader Ålands kontor på Styrmansgatan 10, imorgon onsdag den 14.9 kl 18. Meddela gärna om Du kommer.
Är du intresserad, men har inte möjligt att delta på informationsträffen? Kontakta Leader Åland på 018-15530 eller info@leader.ax.

Projekten som ansöker om stöd från Leader Åland bereds av en arbetsgrupp tillsammans med Leader Ålands administration och beräknas träffas ca 4-6 ggr per år. Digital kontakt förekommer också. Medlemmarna i arbetsgruppen skall ha kunskap eller bakgrund inom området (yrkes-, sport- eller husbehovsfiske, vattenägarskap, fiskodling, miljöorganisation etc.) och kan hjälpa till att ta fram projektansökningar, ge råd till projektägarna hur man kan förbättra ansökan, åka ut på fältet för att bekanta sig med projektidén och slutligen ge förslag på beslut till det beslutande organet för fiske-Leaderprojekt. Arbetsgruppens medlemmar erhåller km-ersättning och kommittéarvode för deltagande i möten.

13.09.2016 kl. 14:10

Medlemsbrev & kallelse till höstmöte

Igår skickades kallelse till Leader Ålands höstmöte ut till alla medlemmar. På mötet, som hålls den 26.10 behandlas stadgeenliga ärenden, bland annat verksamhetsplan och budget för 2017 samt sammansättning av styrelse och de två lokala aktionsgrupperna (förkortat ”LAG" och FLAG”) som behandlar Leaderprojekt och Fiske-Leaderprojekt.

Redan nu kan vem som helst nominera möjliga kandidater till att vara med och påverka stödbeslut och behandla projektansökningar.  

För att ha kunskapsresurser i den beslutande gruppen gällande fiske-Leaderprojekt vill Leader Åland att en betydande del av dess medlemmar skall ha kunskap eller bakgrund inom yrkes-, sport- eller husbehovsfisket, vattenägarskap, fiskodlingen och miljöorganisationer.

Nominera Ert förslag till kandidater till styrelsen och de lokala aktionsgrupperna innan den 12 oktober på info@leader.ax eller per post!

 

Är du inte medlem? 

För att bli medlem i Leader Åland betalar du in medlemsavgiften till
Andelsbanken, konto FI78 5578 0420 1108 69

Ange referensnummer: 2016 12514

Privatpersoner: 25 euro för hela programperioden 2015-2020 (engångssumma).
Förening el sammanslutning 20 euro/år.
Kommuner 1 €/invånare

Meddela era kontaktuppgifter till kontoret. Namn, e-post, adress o telefon. Skicka gärna uppgifterna via e-post.

  • Du får veta vad som är på gång inom Leader arbetet. Föreningen skickar ut  medlemsbrev via e-post
  • Delta i föreningsmöten. På föreningens höstmöte vart annat år väljs medlemmarna i de lokala aktionsgrupperna (som behandlar projekt) och styrelse
  • Möjlighet att delta i aktiviteter och vara med och påverka.
  • Extra hjälp från kontoret gällande projektansökning, redovisning etc.
01.09.2016 kl. 16:36

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »