Offertförfrågan för hållbarhetsprojekt

26.06.2019 kl. 12:57

Lokalkraft Leader Åland rf har ansökt om ett interregionalt samarbetsprojekt tillsammans med Finlandssvenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten. I Österbotten planerar man att skapa en Hållbarhetsvecka som ett återkommande evenemang med modell från den svenska hållbarhetsveckan i Västerbotten. Gemensamma aktiviteter för Åland och Österbotten är bl.a. studieresa till Västerbotten och framtagande av informationsmaterial om cirkulär ekonomi för unga.

Ålands del i projektet handlar om att lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt ge möjlighet till nätverkande mellan hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta best praxis och inspirera till handling och utveckling.

Detta kommer bland annat att ske genom att ta fram korta åländska personporträtt i videoformat med engelsk text för att synliggöra praktiska exempel på hur privatpersoner och småföretagare tillämpar hållbarhet i sitt vardagsliv, gemensamma studieresor samt ett mindre matsvinnsevemang

Vi begär nu in offerter för projektledning av detta samt för videofilmning. 

Projektet förväntas påbörjas enligt överenskommelse hösten 2019, efter att projektet fått slutligt godkännande från Ålands landskapsregering. Projektet skall slutredovisas senast 31.12.2021, men kan avslutas tidigare.

Ta kontakt med Alexandra de Haas, 0457 345 0450 eller info@leader.ax för att lämna in offert eller få mer information.

Offerter lämnas in senast 31 augusti.

Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Föreningsregistret förnyas

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyar föreningsregistrets informationssystem, föreningsregistrets anmälnings- och informationstjänster förnyas 18 september. Under perioden 29 augusti till 17 september är det därför ett avbrott i mottagning av e-anmälningar och pappersanmälningar.

Samtidigt får alla föreningar och religionssamfund ett FO-nummer. Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, kommer att ersätta registernumret för föreningar. Nya och befintliga föreningar kommer att få ett FO-nummer automatiskt. Om föreningen redan har ett FO-nummer, förblir numret oförändrat.

Den 18 september 2019 kan du se föreningens FO-nummer i föreningsregistrets nya informationstjänst eller i företagssökningen på ytj.fi.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-8. 

FO-nummer behövs t.ex när man ansöker om Leaderstöd.

16.09.2019 kl. 12:20

Planerat avbrott i Hyrrä

Hyrrä-tjänstens följande serviceavbrott är fredag 6 september kl. 16:15 - måndag 9 september kl. 8:00.
03.09.2019 kl. 12:33

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax
Besöksadress:
Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen16
Postadress: PB 229, AX 22101 Mariehamn

 

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »