Alla föreningar får FO-nr

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyar föreningsregistrets informationssystem, föreningsregistrets anmälnings- och informationstjänster förnyas 18 september. Under perioden 29 augusti till 17 september är det därför ett avbrott i mottagning av e-anmälningar och pappersanmälningar.

Samtidigt får alla föreningar och religionssamfund ett FO-nummer. Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, kommer att ersätta registernumret för föreningar. Nya och befintliga föreningar kommer att få ett FO-nummer automatiskt. Om föreningen redan har ett FO-nummer, förblir numret oförändrat.

Den 18 september 2019 kan du se föreningens FO-nummer i föreningsregistrets nya informationstjänst eller i företagssökningen på ytj.fi.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-8.

FO-nummer behövs t.ex när man ansöker om Leaderstöd.

Läs mer >> 

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved