VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar.

Alexandra de Haas

Alexandra de Haas

Projektkoordinator
Ansvarar för att samordna och administrera
driften av LAG och FLAG 2015-2021

 

Besöksadress:
Ålands Landsbygdscentrum
Jomalagårdsvägen 16

Post/faktureringsadress:
PB 229
AX – 22101 MARIEHAMN
Ordföranden 2021

Styrelseordförande: Brage Wilhelms
Ordförande för lokala aktionsgruppen, LAG: Therese Ling
Ordförande för FLAGs beslutande organ: David Ståhlman