Lokalkraft Leader Ålands egna projekt

Mer åländsk fisk på tallriken

Projektet Mer åländsk fisk på tallriken vill skapa en inspirerande och koordinerande länk mellan restaurangkockar och fiskare för att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken. Projektet ska stödja fiskerinäringen och restaurangbranschen, skapa hållbara samarbeten mellan aktörerna så att åländsk fisk på tallriken blir mer

Läs mer »

Samarbetsprojekt Spektrum

https://youtu.be/7Om3xWQugSQ Syftet med hållbarhetsprojektet Spektrum, ett interregionalt samarbete mellan finska Österbotten, Åland och svenska Västbotten, är att utbyta information och inspiration om hållbara lösningar. Åland har valt att filma sina sju strategiska hållbarhetsmål, medan Österbotten har infört en egen hållbarhetsvecka efter motsvarande vecka i Västbotten,

Läs mer »
fiskar och Roger Nordlund

Havsöring från hav till hav

Havsöring från hav till hav är ett samarbetsprojekt mellan två Leaderområden. Åland och Bohuslän är två nordiska sportfiskedestinationer som har ambitionen att locka till sig fler havsöringsfiskare. I Bohuslän, som har en liknande skärgårdsmiljö som Åland, finns pågående sportfiskeprojekt Fjordguiderna och Havsöringsvägen och på Åland har

Läs mer »

Fisken ska fram – ett temaprojekt

Lokalkraft Leader Åland driver ett temaprojekt som samordnar och underlättar stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland. Lokalkraft Leader Ålands FLAG (Fiskets lokala aktionsgrupp) blev varse om att det fanns intresse för små projekt gällande möjliga fiskevårdsåtgärder. För att minska byråkratin och spara på resurser är

Läs mer »
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling