Fiskevårdsseminarium 13 mars

På fiskevårdsseminariet som Lokalkraft Leader Åland (FLAG), Fastighetsverket och Sportfiskenätverket (Visit Åland) arrangerade på Ålands lagting den 13.3.2019 deltog ett 40-tal personer. Jonas Nordigårds (SWE), fiskeguide och kommunikatör och engagerad i Leader Bohuskust och Patrik Magnestam föreläste om sportfisketrenderna i Sverige och Leaderprojekten Fjordguiderna och Havsöringsvägen.

Ordförande för Fiskets lokala aktionsgrupp ”FLAG” Peter Selander och nya fiskeprojektlots Filip Blomberg presenterade sig och berättade om möjligheten till Leaderprojekt. Fiskeribiolog Kaj Ådjers, Fiskeribyrån, Ålands landskapsregering, presenterade landskapets provfisken, resultat. Linda Sundström, projektledare på Fiskeribyrån berättade om aktuella fiskevårdsprojekt och Ålands fiskevårdsförenings ordförande Torsten Fredriksson presenterade förslag till regelverk för handredskapsfiske.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved