Kockar och fiskare inbjuds till gästspel med åländsk fisk

Är du kock, restaurangchef eller fiskare? Vill du vara med och skapa nya möjligheter för åländsk fisk? Välkommen att delta i det spännande EU-projektet “Gästspel – Mer åländsk fisk på tallriken” på Kallas Stadskrog den 3-4 mars 2023.

Under själva gästspelet deltar fiskare med råvaran och kockar med inspirerande, läckra rätter. Inför projektet hålls även ett planeringsmöte den 13 februari.

Bakgrund

EU-projektet ”Mer åländsk fisk på tallriken” ska lyfta lokala resurser på ett innovativt sätt, skapa samarbeten mellan branscher och i slutändan se till att konsumenter får mer åländsk fisk. För hur kan vi stärka bandet mellan hav och kök? Och hur kan vi skapa en inspirerande länk mellan fiskare, restaurangchefer och kockar? Följ med och bana väg för hela branschen och på sikt öka lönsamheten för hela kedjan!

Projektet stödjer fiskerinäringen och restaurangbranschen och vill samtidigt öka kunskapen om hur vi kan tillreda lokal fisk, även underutnyttjade fiskarter som mört, id, brax och simpa.

Kallas Stadskrog kommer att bli träffpunkt för hela livsmedelskedjan. Ni som bjuds in att delta är yrkesfiskare som fiskar råvaran, samt kockar och restaurangchefer som planerar och tillagar fisken.

Vid planeringsmötet måndag den 13.2 deltar alla – fiskarna presenterar då råvaran de kan erbjuda och kockarna får insyn i hur det är att fiska idag. Viktor Eriksson presenterar “Flödesschema vild fisk från havet”. Vi bjuder även in grossist.

Kockar som deltar i planeringen och genomförandet har möjlighet till viss ersättning och får sitt namn med på menyn under gästspelet. Ersättningen kan fås mot faktura i efterhand. Summan beror på antal deltagare.

Projektet söker fiskare som kan fiska och leverera fryst och eller färsk fisk. Fiskaren skall delta i planeringsmötet den 13.2 och får gärna delta under gästspelet och provsmaka måltiden. Fiskare får gärna delta i intervju för dokumentation av projektet.

Fiskare som deltar i planeringen och kan fiska har möjlighet till viss ersättning som deltagare. Ersättningen kan fås mot faktura efteråt.

Gästspel för att lyfta den åländska fisken

När?

Måndag 13 februari kl. 15: Planering för alla som deltar i gästspelet

Fredag och lördag 3 – 4 mars: Gästspel – en gemensam specialmeny erbjuds på Kallas Stadskrog

Anmälan omgående till:

Projektledare, Harriet Strandvik

harrietstrandvik@gmail.com

Tfn 040 5592904

 

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Projektfinansiering

Projektet ”Mer åländsk fisk på tallriken” finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, genom Lokalkraft Leader Åland, FLAG.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved