Stödansökningar för projekt

Nästa ansökningsdeadline är 30 september.

I nuläget tar den lokala aktionsgruppen (LAG) enbart emot ansökningar inom ramen för tyngdpunkten Natur & Miljö. Ansökan är alltså för tillfället stängd för projekt som härrör till tyngdpunkten Kunskap eller Samhällsutveckling. Vid frågor eller rådgivning, ta kontakt med Alexandra de Haas, info@leader.ax eller 0457 345 0450.

För rådgivning och planering av våtmarker och liknande miljöförbättrande åtgärder, ta kontakt med Kristoffer Rancken, kristoffer@forestream.net, 040 084 8187

Fiskeleaderprojekt öppen för ansökan som vanligt

Ansökningsmöjligheten för projekt som behandlas av FLAG inom ramen för strategin ”Ett hållbart fiskeÅland 2014-2020” är oförändrad och öppen som tidigare.
Där behandlas stödansökningar inom alla tyngdpunkter: Miljö, Kunskap och Upplevelse
T.ex fiskevårdsåtgärder, kunskaps- och kompetenshöjande insatser för vattenägare, yrkesfiskare, fiskodlare etc och upplevelseprojekt.

Ta kontakt med Filip Blomberg, filip.blomberg@hotmail.com eller 0457 342 1301 för rådgivning av fiskerelaterade projekt.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved