Ansökningsdeadline för fiskeleaderprojekt

FLAG behandlar fiskeleaderprojekt i mitten av april – lämna in ansökan senast 25 mars! FLAG kan bevilja stöd till allmännyttiga investeringar eller utvecklingsprojekt som tillexempel:

? Restaurering av lek- & vandringsområden för fisk
? Projekt för barn & unga på temat fisk
? Kunskapshöjande projekt gällande fiskerinäringen, fiskkonsumtion, havsmiljön eller kulturarvet
? Fritidssysselsättning och kulturverksamhet kopplat till fisket och havsmiljön för boende och turister
? Öka tillgängligheten för fiskeupplevelser för alla

Mer info på www.leader.ax/fiskeleader

LAG har sitt nästa projektbehandlingsmöte sista veckan i mars. För att delta i behandlingen behöver projektansökningarna vara kompletta 18 mars. Mer info om ansökan på: https://leader.ax/leaderprojekt/
Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved