Skärgårdsturné: Vårdö 31 januari

Under 2024 kommer Lokalkraft Leader Åland, Företagsam Skärgård, Visit Åland, Ålands Näringsliv och Attraktionskraftsstrateg Viktoria Olsson från Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering att besöka alla skärgårdskommuner. Syftet är att skapa kontakter,…

Fortsätt läsaSkärgårdsturné: Vårdö 31 januari

Förslaget på Fiskeleaderstrategi 2023-2027 ute för synpunkter under maj månad

Lokalkraft Leader Åland rf, genom Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG), arbetar med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Fiskeleader under 2023-2027 inom ramen för Ålands genomförande av Finlands program för…

Fortsätt läsaFörslaget på Fiskeleaderstrategi 2023-2027 ute för synpunkter under maj månad