Fiskeseminarium 10 november

Strömmingsfiske runt Åland, torskfisket i Ålands hav och lokala initiativ och möjligheter.
Välkomna på ett tvådelat evenemang den 10 november på Ålands sjöfartsmuseum samt online.

Talare: 
Anton Nilsson, Ålands landskapsregerings ministerråd i Bryssel, Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län, Lars Ljunggren projektledare fiskevård vid Sportfiskarnas Regionkontor Gävle, Linda Sundström, Fiskeribyrån, Näringsavdelningen, Ålands landskapsregering, Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd, David Ståhlman, FLAG-ordförande Åland, Alexandra de Haas, projektkoordinator Lokalkraft Leader Åland mfl

Program del 1:
Kl 14-16 (inkl. kaffe)

Introduktion
Viktor Eriksson, moderator för seminariet, Lokalkraft Leader Åland

EU:s fiskeripolitik
Anton Nilsson, Ålands landskapsregerings ministerråd i Bryssel
Presentation: EUs fiskeripolitik

Strömmingsfisket runt Åland
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län
Presentation: Ålands hav, fisket, förvaltning och samverkan 
Lars Ljunggren, projektledare fiskevård vid Sportfiskarnas Regionkontor Gävle
Presentation: Strömming Bottenhavet 2022

Torskfisket i Ålands hav
– Provfiskeresultat
– Förutsättningar för bilateral/ lokal förvaltning i framtiden?
Henrik C Andersson, länsfiskekonsultent i Stockholms län
Presentation: Ålands hav, fisket, förvaltning och samverkan 
Linda Sundström, fiskeribiologi, Ålands landskapsregering
Presentation: De pelagiska kvoterna och Ålands fiske
Presentation: Projekt torsk

Diskussioner

Paus

Program del 2
Kl 18-20

Resultat av provfiske efter aborre och gös
Kaj Ådjers, Fiskerivårdsinspektör, Ålands landskapsregering
Presentation: Provfiskeresultat

Skyddsområden – hot eller möjlighet?
– Resultat av provfiske med spö efter gädda
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholm
Presentation: Gädda och fredningsområden

Projektfinansiering genom Leadermetoden
Projektförverkligandet genom FiskeLeader på Åland under de senaste sju åren
– Presentation av några projekt
– Behov och möjligheter inför ny period 2023-2027
Alexandra de Haas, koordinator Lokalkraft Leader Åland
Viktor Eriksson, projektledare
Linda Sundström, fiskeribiolog och tidigare projektledare
Presentation: Fiskeleader

David Ståhlman, ordförande Ålands organiserade fiskeguider (samt ordförande för FLAG Åland)
Presentation: Projekt Rastplatser

Projektexempel från Leader Stockholmsbygd
Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd
Youtubefilm: Lekplats för Gädda

 

Anmäl gärna till info@leader.ax eller 04573450450. 

Det går bra att delta i programmet som helhet eller i delar av det.
Ändringar eller tillägg i programmet kan förekomma.
Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved