Vilken politik krävs för en levande landsbygd och skärgård?

Välkommen på föredrag med Kjell Hansen*, tisdagen den 12 maj kl 19.00 i Lagtingets auditorium. 

Vilken politik krävs för en levande landsbygd och skärgård?
Hur påverkar politiska beslut förutsättningarna för landsbygden?
Varför hamnar landsbygden i underläge gentemot centralorter?
Vad kan vi lära från Sverige?

Kjell Hansen kommer att tala om hur det kommer sig att landsbygden hamnat i det underläge den nu befinner sig i. Perspektivet är brett men en sammanhållande tråd är hur statliga politiska beslut format förutsättningar som landsbygden behövt förhålla sig till. Exempel hämtas från bl.a. välfärdsstatens framväxt, livet i små tätorter, flyktingmottagande och lokal mobilisering. 

Efter hans föredrag reflekterar några åländska intressenter kring temat. Efter det öppnas för en gemensam diskussion.

Alla intresserade är välkomna!

Arrangör är ABF-Åland, Lokalkraft Leader Åland är medarrangörer

Anmäl gärna på länken: https://bit.ly/2vz9QTc

* Kjell Hansen är en samhällsvetare som sedan 1990-talet undersökt den svenska landsbygdens förutsättningar och hur dessa har formats av statlig politik. Han arbetar som universitetslektor vid avdelningen för landsbygdsutveckling vid
Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hansen har publicerat både böcker och artiklar om förhållanden på landsbygden.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved