Grattis Västersjöprojektet på Seglinge!

Det fiskeleaderfinansierade Västersjöprojektet vann Priset för främjande av den åländska fiskerinäringen på Landsbygdsgalan 2020 i helgen.

Seglinge har genom landhöjningen tappat viktiga lek- och uppväxtområden för sina fiskevatten. Området Västerjö har varit centralt för detta där det har vandrat upp mycket fisk ända till slutet av 1900-talet. När djurhållningen upphörde på 1970-talet började vassen breda ut sig, varvid fisket minskade. Detta fortsatte fram tills 2015 då lokalbor började engagera sig i området genom ett Leader-projekt. Tack vare projektet har hela ön kommit samman och visat hur man kan göra för att restaurera ett viktigt området för fiskrekryteringen. Genom omfattande och koordinerade insatser mellan människor och betesdjur har hela området fått nytt liv och är idag ett fantastiskt exempel på vård och restaurering, inte bara av områden för fiskreproduktion utan även av hela kulturmiljön i skärgården.

Prisutdelare var Fredrik Lundberg och Rosita Broström. Priset emottogs av Mikael Wennström som representerade Seglinge fiskelag och samfällda vatten.

Priset för främjande av den åländska fiskerinäringen ges till person/företag som med intresse och engagemang bedriver ett yrkesmässigt fiske/fiskodling som den utvecklat på ett nyskapande sätt i enlighet med Ålands hållbara livsmedelsstrategi ”Östersjöns gastronomiska ö är både hållbar och framtidsanpassad” inom ”Blå cirkulär ekonomi”. Priset kan också tilldelas en privatperson/förening som genom betydande insatser främjat fiskevården på Åland.

Läs mer om de övriga pristagarna på www.landsbygd.ax/hem/landsbygdsgalan

Pristagare Landsbygdsgalan
Fredrik Lundberg, Mikael Wennström, Rosita Broström
Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved