Ansök om projektstöd i höst

Nästa ansökningsdeadline för Leaderprojekt är 14 augusti. Ifall flera projekt konkurrerar om samma finansiering bedöms de utgående från vilket projekt som sinsemellan har högst poäng i urvalskriteriebedömningen, enligt den lokala utvecklingsstrategin. Om medel finns kvar att söka efter nästa behandling, kommer det att utlysas en ny ansökningsdeadline senare i höst eller under 2021. Projekten skall dock vara genomförda och redovisade under 2021 enligt Leadergruppens nuvarande riktlinjer.

I dagsläget har ca 95 % av budgeten för programperioden 2014-2020 förordats av den lokala aktionsgruppen, LAG. De senaste projektansökningarna är ännu hos Ålands landskapsregering för teknisk kontroll innan slutligt beslut fattas. Några projekt slutredovisar för närvarande vilket gör att en del medel kan komma att återföras till finansieringsramen, vilken i dagsläget beräknas till ca 80 000 euro.

Även Fiskets lokala aktionsgrupp, FLAG, har förordat ca 95 % av budgeten inom strategin Ett hållbart fiskeÅland 2014-2020. På det senaste mötet förordades stöd till de fem ansökningarna med högst poäng och tre ansökningar var tvungna att avslås på grund av att finansieringsramen inte räckte till dem. Ansökningarna är nu hos Ålands landskapsregering för teknisk kontroll. Efter detta har en tidigare förordad ansökan återtagits, vilket gör att det nu beräknas finnas ca 30 000 euro kvar att söka för fiskeleaderprojekt i höst. Nästa ansökningsdeadline för fiskeleaderprojekt är 15 oktober.

Ifall flera projekt konkurrerar om samma finansiering bedöms de utgående från vilket projekt som sinsemellan har högst poäng i urvalskriteriebedömningen, enligt den lokala utvecklingsstrategin. Om medel finns kvar att söka efter nästa behandling, kommer det att utlysas en ny ansökningsdeadline senare i höst eller under 2021. Projekten skall dock vara genomförda och redovisade under 2021 enligt Leadergruppens nuvarande riktlinjer.

Ta kontakt för rådgivning!
0457 345 0450
info@leader.ax

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved