Tävla om start up-finansiering för att bli en Smart by

Är ni en smart by eller skulle ni vilja bli en smart by? Har ni utmaningar, problem eller idéer som ni skulle vilja lösa på ett smart sätt? Just nu finns chansen att få en startpeng som kan finansiera t.ex en gratis konsult eller annat som kan hjälpa er att komma igång. 

Det enda som behövs är att ni fyller i ett intresseformulär och beskriver er utmaning eller idé. Några byar/områden i Svenskfinland och på Åland kommer sedan att väljas ut och erbjudas en startup finansierat av Landsbygdsnätverksenheten i Seinäjoki. Initiativtagare är de regionala byaombuden i Svenskfinland, tillsammans med Leader Åland.

Visst borde ju Åland vara med här! Den föränderliga framtiden kräver nya/gemensamma lösningar i det lilla samhället.

Klicka på knappen nedan för att fylla i intresseanmälan – senast 30.09.2020. 
Ni förbinder er inte till något genom att fylla i anmälan.

Vad är en smart by? Det kan bl.a. vara en by, ett samhälle, område, ort, kommun som använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, levnadsstandard, service eller t.ex. miljövänliga åtgärder. Smarta byar är sådana som bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya möjligheter. 

Vad är Smart Villages?

Begreppet Smarta landsbygder eller Smarta byar kommer ursprungligen från det Europeiska Landsbygdsnätverket, ENRD, och bregreppet Smart Villages. Framgångsrika exempel finns i landsbygder i hela Europa.

 Det finns ingen exakt mall för hur en smart landsbygd ser ut men det handlar om att utgå från sin landsbygds tillgångar och de tillgängliga kunskaper som finns. Att använda allt man har, helt enkelt.
 

I de exempel som finns för smarta landsbygder har människor gått samman för att gemensamt ta fram lösningar för att möta sina lokala utmaningar. Det kan bland annat handla om tillgång till service och jobb. Lösningarna handlar ofta om digital utveckling men även om klimatsmarta och lokalekonomiska lösningar. 

Smarta landsbygder är sådana som bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya möjligheter.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved