Nominera ledamöter till Leader 2024-2025!

Vill vara delaktiga i Leaderarbetet på Åland?
Nu kan ni se till att er förening, kommun eller bransch är representerad! Medlemmar i Lokalkraft Leader Åland har rätt att nominera kandidater till vår styrelse eller någon av de lokala aktionsgrupperna (leadergruppen eller fiskeleadergruppen) för 2024-2025. 

Lämna in era nomineringar senast 9.10.2023

Det finns möjlighet att nominera till följande grupper:

  • Den lokala aktionsgruppen (LAG) – har ansvar över leaderstrategin, behandlar projektansökningar. Läs mer om Leader här
  • Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) – ansvarar över fiskeleaderstrategin, behandlar projektansökningar. Läs mer om Fiskeleader här
  • Styrelsen – har det övergripande ansvaret över föreningens verksamhet. Styrelseledamöterna sitter även i antingen LAG eller FLAG

Ledamöterna väljs in för två år i taget, med ungefär hälften i tur att avgå/omval vartannat år. Sammansättningen av grupperna väljs av Lokalkraft Leader Ålands medlemmar på höstmötet i november (kallelse, datum och mötesplats delges senare). Ledamöterna erhåller mötesarvoden och km-ersättning.

Idag ser sammansättningen och representationen ut som på bilden nedan. Personerna med rosa bakgrundsfärg är i tur att avgå. Vissa ställer sig till förfogande för återval, medan andra avgår. Det finns även utrymme för fler ledamöter från olika sektorer i både Leadergruppen (LAG) och Fiskeleadergruppen (FLAG).

 

Valberedningen 2023 består av:

Karin Rosenberg-Brunila 
Lucas Wideman 
Fredrik Lundberg 

Skicka era nomineringar med namn och till vilken grupp kandidaten nomineras till info@leader.ax, senast 9.10.2023. Vänligen vidtala kandidaterna i samband med nomineringen.

Vid frågor, kontakta verksamhetsledare Alexandra de Haas, info@leader.ax, 04573450450

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved