Nu är det dags att söka Hyrrä rättigheter i suomi.fi tjänsten!

Katso-rättigheterna fungerar inte i Hyrrä eller andra e-tjänster efter 31.12.2020. I fortsättningen sköts rättigheterna att uträtta ärenden elektroniskt för en organisations räkning med Suomi.fi-fullmakt. De rättigheter som nu finns i Katso-tjänsten ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter, utan ärendefullmakterna måste göras upp på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det är skäl att göra ändringen nu genast – Suomi.fi-fullmakterna fungerar redan i e-tjänsten Hyrrä.

Tjänsten Katso tas ur bruk – så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi

När det gäller vissa organisationer, som kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar och en del föreningar, kan information om fullmakter inte hämtas direkt från registren. Då görs ansökan om fullmakt upp via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Ansökan bör skickas in till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande så snart som möjligt, eftersom behandlingstiden är 2–3 veckor från det att ansökan kom in.

Så här ger man fullmakter och söker Hyrrärättigheter i Suomi.fi tjänsten: https://www.suomi.fi/fullmakter/givna-fullmakter

Även de som redan har ansökt Hyrrärättigheter via Katsotjänsten, och har pågående projekt, måste söka nya rättigheter via Suomi.fi. Ifall föreningen har en ensam undertecknare, kan den ge rättigheter via tjänsten direkt, har föreningen två undertecknare måste det göras en skild ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Mer information hittar du här:
https://dvv.fi/sv/-/forening-overga-till-suomi.fi-fullmakter-nu-katso-koderna-upphor-att-fungera-efter-arsskiftet-i-myndigheternas-e-tjanster

och i Hyrrä anvisningarna här: https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/104/article-49578

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved