Projektstöd 2021-2022

Programperioden 2014-2020 för landsbygdsutvecklingsprogrammet förlängs med två övergångsår, dvs 2021 och 2022. Med anledning av detta har det föreslagits ytterligare finansiering för Leader under dessa år så vi kan fortsätta bevilja stöd projekt. Landskapsregeringen räknar med att kunna lämna in sitt förslag till programändring till EU-kommissionen i början av året.

Det har även föreslagits extra finansiering för FiskeLeader genom en omdisponering i fiskeriprogrammet.

Detta är glädjande nyheter och innebär att vi med andra ord kommer att kunna ge stöd till både fiskeleader- och övriga leaderprojekt under de två kommande åren!

Lämna in er ansökan redan nu, så behandlar vi dem i väntan på våra extra medel. Det finns dessutom lite medel kvar att söka från befintlig budget som kan fördelas redan nu.

Vi önskar alla våra medlemmar, projektaktörer och samarbetspartners en riktigt god och fridfull jul.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved