Sista fyra filmerna klara

Lokalkraft Leader Åland rf, har i projekt Spektrum producerat filmer (LUVIDFILM) som visualiserar det åländska samhällets egen hållbarhetsagenda, de sju strategiska hållbarhetsmålen. De tre första filmerna släpptes i våras och nu är de fyra sista filmerna klara!

Strategiskt utvecklingsmål 1
Välmående människor vars inneboende resurser växer.

Ett porträtt av Stefan Öfverström som genom sitt karriärbyte visar ett varmt exempel på välmående och ett samhälle som bidrar till att förverkligar en dröm. Stefan går från entreprenör och butiksägare till närvårdare, han bryter normer och visar vägen för att förverkliga inre potential. En man i ett kvinnodominerat yrke.

Strategiskt utvecklingsmål 5
Attraktionskraft för boende, besökare och företag

I den här filmen får vi träffa det unga paret Delfs och deras dröm satsning inom turismen på Åland. Johanna är kvinnan som efter storstadsliv återvänder hem och investerar i den åländska skärgården. Deras exempel Carlsro inspirerar att skapa mervärden i glesbygd, att bevara kulturarv och göra det tillgängligt för andra.

Strategiskt utvecklingsmål 6
Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Ett porträtt med Anna Häger, en energisk åländsk kvinna med stor passion och kunskap om komplexa energifrågor. Hennes tankar och exempel får tittaren att se i nya energibanor och känna kraften av vind och sol.

 

Strategiskt utvecklingsmål 7
Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Fredrik Rosenqvist antog utmaningen att vara en “matmedborgare” och förmedlar i detta udda porträtt den stora utmaningen med våra konsumtionsmönster och vanor utifrån reflektioner i vårt åländska samhälle.

 

Mer om projekt Spektrum
Syftet med hållbarhetsprojektet Spektrum, ett interregionalt samarbete mellan finska Österbotten, Åland och svenska Västbotten, är att utbyta information och inspiration om hållbara lösningar. Åland har valt att filma sina sju strategiska hållbarhetsmål, medan Österbotten har infört en egen hållbarhetsvecka efter motsvarande vecka i Västbotten, samt skapa informationssatsningar om cirkulär ekonomi riktat till ungdomar. Under sommaren 2021 gjorde Spektrum ett studiebesök på Åland för att utbyta erfarenheter och kunskap och för att planera framtida samarbetsprojekt.

Projektledare: HS Consulting, Harriet Strandvik, harrietstrandvik@gmail.com, Tfn 040 5592904

Alla filmer finns på projektets egen sida leader.ax/samarbetsprojekt-spektrum eller på Lokalkraft Leader Ålands Youtubekanal

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved