Samarbetsprojekt Spektrum

Syftet med hållbarhetsprojektet Spektrum, ett interregionalt samarbete mellan finska Österbotten, Åland och svenska Västbotten, är att utbyta information och inspiration om hållbara lösningar. Åland har valt att filma sina sju strategiska hållbarhetsmål, medan Österbotten har infört en egen hållbarhetsvecka efter motsvarande vecka i Västbotten, samt skapa informationssatsningar om cirkulär ekonomi riktat till ungdomar. Under sommaren 2021 gjorde Spektrum ett studiebesök på Åland för att utbyta erfarenheter och kunskap och för att planera framtida samarbetsprojekt.

Projektet skall lyfta upp och marknadsföra ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt ge möjlighet till nätverkande mellan hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta bestpraxis och inspirera till handling och utveckling. Projektets syfte är en ökad insikt i en hållbar livsstil. För en långsiktig hållbarhet så att kommande generationer skall ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Inom ramen för Leader i Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 finns en åtgärd för interregionalt och transnationellt samarbete. De som kan söka stöd ur den åtgärden enligt nuvarande LBU-program är den lokala aktionsgruppen.

Samarbetspartners är Lokalkraft Leader Åland, Finlandssvenska 4H, Yrkesakademin i Österbotten

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Lokalkraft Åland och Aktion Österbotten. Dessutom har projektet fått medel från Svenska kulturstiftelsen i Finland (bland annat).

Spektrum filmerna - 7 mål, 7 möjligheter

Dessa sju kortfilmer skapas av Lokalkraft Leader Åland rf tillsammans med LUVIDFILM för att illustrera olika sätt att arbeta mot de sju strategiska hållbarhetsmålen som utgör utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.
Namnet Spektrum kommer från specere, latin för att titta på, vilket vi inbjuder dig att göra – vi tror att en hållbar framtid kräver att vi stöder och inspirerar varandra. 

Strategiskt utvecklingsmål 1
Välmående människor vars inneboende resurser växer.

Ett porträtt av Stefan Öfverström som genom sitt karriärbyte visar ett varmt exempel på välmående och ett samhälle som bidrar till att förverkligar en dröm. Stefan går från entreprenör och butiksägare till närvårdare, han bryter normer och visar vägen för att förverkliga inre potential. En man i ett kvinnodominerat yrke.

Strategiskt utvecklingsmål 2
Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Filmen är ett videoporträtt med Aryan Tahsin där han berättar om sin tid som företagare av ett matställe mitt i Mariehamn, hans tankar om det åländska samhället och sin tacksamhet och engagemang i sitt nya hemland.

 

Strategiskt utvecklingsmål 3
Allt vatten har god kvalitet

Filmen är ett videoporträtt med Johnny Ahlström som under lång tid levt hållbart och ägnat vatten som resurs många tankar. I filmen får vi titta in i hans toalett som inte är en vattentoalett, han delar med sig av sina tankar kring vattenkvalitet och kanske synen på rent vatten inte längre blir så självklar?

Strategiskt utvecklingsmål 4
Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Detta videoporträtt med Patricia Wiklund och Tage Eriksson tar oss med på en tur ut till betesmark och våtmark på Hammarudda gård. Ett abstrakt och komplext begrepp som biologisk mångfald får en tydligare bild med deras vägledning där livet mycket beror på bra jordar. Hållbarhetsbonden Tage visar oss att det finns möjligheter.  

Strategiskt utvecklingsmål 5
Attraktionskraft för boende, besökare och företag

I den här filmen får vi träffa det unga paret Delfs och deras dröm satsning inom turismen på Åland. Johanna är kvinnan som efter storstadsliv återvänder hem och investerar i den åländska skärgården. Deras exempel Carlsro inspirerar att skapa mervärden i glesbygd, att bevara kulturarv och göra det tillgängligt för andra.

Strategiskt utvecklingsmål 6
Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Ett porträtt med Anna Häger, en energisk åländsk kvinna med stor passion och kunskap om komplexa energifrågor. Hennes tankar och exempel får tittaren att se i nya energibanor och känna kraften av vind och sol.

 

Strategiskt utvecklingsmål 7
Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Fredrik Rosenqvist antog utmaningen att vara en “matmedborgare” och förmedlar i detta udda porträtt den stora utmaningen med våra konsumtionsmönster och vanor utifrån reflektioner i vårt åländska samhälle.

 

Nyheter

Tre filmer klara & lektion på ÅYG

Lokalkraft Leader Åland rf, har i projekt Spektrum producerat filmer (Luvid Film) som visualiserar det åländska samhällets egen hållbarhetsagenda, de sju strategiska hållbarhetsmålen. Nu är de tre första filmerna är

Läs mer »

Ålands genomförande av projektet

Ålands del av projektet Spektrum är i huvudsak att skapa personporträtt och goda exempel i videoformat kopplat till de sju utvecklingsmålen i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda för att synliggöra praktiska exempel på hur privatpersoner och småföretagare tillämpar hållbarhet i sitt vardagsliv. Dessa skall delas på sociala media, webbsidor och riktas till privatpersoner, föreningar, småföretagare och framförallt ungdomar.

Övriga aktiviteter är informationsåtgärder riktat till ungdomar på större befintliga event, besök till Österbotten/Västerbottens hållbarhetsvecka tillsammans med samarbetspartners från Österbotten (beror på Covid-19 pandemin) och ta emot studiebesök från Österbotten för att presentera Ålands hållbarhetsarbete och skapa nätverk. Österbotten har ett direkt mål i sin del av projektet att skapa en Hållbarhetsvecka.

Mål
Information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi för att sprida kunskapen till gemene man om exempel på åtgärder för att nå de sju utvecklingsmålen i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda. Kunskapsutbyte och nätverk mellan aktörer på Åland, i Österbotten och i Västerbotten.

Målgrupp
Ungdomar, föreningar, småföretagare, privatpersoner

Project manager: HS Consulting, Harriet Strandvik, harrietstrandvik@gmail.com, phone: +35840 559 2904

Våra samarbetspartners Finlands svenska 4H och YA! Yrkesakademin i Österbottens förverkligar en hållbarhetsvecka och kunskapsmaterial i sin del av projektet.
Hållbarhetsveckan ska vara en årligen återkommande evenemangsvecka, som samlar aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet i Österbotten. Ytterligare producerar projektet informationsmaterial om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Lyssna på vår samarbetspartners projektledare Noora Backlund om Österbottens del i projektet här: https://areena.yle.fi/1-50379594

www.hallbarhetsveckan.fi

Dela på Facebook
Dela på Twitter