Samarbetsprojekt Spektrum

Spektrum (arbetsnamn) är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader Åland och Finlandssvenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten inom Leaderområdet Aktion Österbotten med temat cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Projektet skall lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt ge möjlighet till nätverkande mellan hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta bestpraxis och inspirera till handling och utveckling.
Projektets syfte är en ökad insikt i och aktion för en hållbar livsstil. För en långsiktig hållbarhet så att kommande generationer skall ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Initiativet kom från Österbotten, där de kommer att skapa en hållbarhetsvecka och skapa informationssatsningar om cirkulär ekonomi riktat till ungdomar. De har en egen projektplan och budget. 

Lyssna på deras projektledare Noora Backlund om deras del i projektet här: https://areena.yle.fi/1-50379594

 

Ålands del av projektet är i huvudsak att skapa personporträtt och goda exempel i videoformat kopplat till de sju utvecklingsmålen i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda, i form av åländska personporträtt med engelsk text för att synliggöra praktiska exempel på hur privatpersoner och småföretagare tillämpar hållbarhet i sitt vardagsliv. Dessa skall anpassas för SoMe, webbsidor etc. och riktas till privatpersoner, föreningar, småföretagare och framförallt ungdomar.

Övriga aktiviteter är informationsåtgärder riktat till ungdomar på större befintliga event, besök till Österbotten/Västerbottens hållbarhetsvecka tillsammans med samarbetspartners från Österbotten (beror på Covid-19 pandemin) och ta emot studiebesök från Österbotten för att presentera Ålands hållbarhetsarbete och skapa nätverk. Österbotten har ett direkt mål i sin del av projektet att skapa en Hållbarhetsvecka.

Mål
Information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi för att sprida kunskapen till gemene man om exempel på åtgärder för att nå de sju utvecklingsmålen i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda. Kunskapsutbyte och nätverk mellan aktörer på Åland, i Österbotten och i Västerbotten.

Målgrupp
Ungdomar, föreningar, småföretagare, privatpersoner

Projektledare Åland: HS Consulting, Harriet Strandvik
 
Inom ramen för Leader i Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 finns en åtgärd för interregionalt och transnationellt samarbete. De som kan söka stöd ur den åtgärden enligt nuvarande LBU-program är den lokala aktionsgruppen.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved