Samarbetsprojekt Spektrum

Spektrum är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader Åland och Finlandssvenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten inom Leaderområdet Aktion Österbotten med temat hållbarhet.

Projektet skall lyfta upp och marknadsföra ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt ge möjlighet till nätverkande mellan hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta bestpraxis och inspirera till handling och utveckling. Projektets syfte är en ökad insikt i en hållbar livsstil. För en långsiktig hållbarhet så att kommande generationer skall ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Initiativet kom från Österbotten, där de kommer att skapa en hållbarhetsvecka och skapa informationssatsningar om cirkulär ekonomi riktat till ungdomar. De har en egen projektplan och budget.

Porträtt

Strategiskt utvecklingsmål 2
Målet: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

Filmen är ett videoporträtt med Aryan Tahsin där han berättar om sin tid som företagare av ett matställe mitt i Mariehamn, hans tankar om det åländska samhället och sin tacksamhet och engagemang i sitt nya hemland.

Strategiskt utvecklingsmål 3 Målet: Allt vatten har god kvalitet.

Filmen är ett videoporträtt med Johnny Ahlström som under lång tid levt hållbart och ägnat vatten som resurs många tankar. I filmen får vi titta in i hans toalett som inte är en vattentoalett, han delar med sig av sina tankar kring vattenkvalitet och kanske synen på rent vatten inte längre blir så självklar?

Strategiskt utvecklingsmål 4
Målet: Ekosystem i balans och biologisk mångfald.

Detta videoporträtt med Patricia Wiklund och Tage Eriksson tar oss med på en tur ut till betesmark och våtmark på Hammarudda gård. Ett abstrakt och komplext begrepp som biologisk mångfald får en tydligare bild med deras vägledning där livet mycket beror på bra jordar. Hållbarhetsbonden Tage visar oss att det finns möjligheter.  

Ålands genomförande

Ålands del av projektet är i huvudsak att skapa personporträtt och goda exempel i videoformat kopplat till de sju utvecklingsmålen i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda för att synliggöra praktiska exempel på hur privatpersoner och småföretagare tillämpar hållbarhet i sitt vardagsliv. Dessa skall delas på sociala media, webbsidor och riktas till privatpersoner, föreningar, småföretagare och framförallt ungdomar.

Övriga aktiviteter är informationsåtgärder riktat till ungdomar på större befintliga event, besök till Österbotten/Västerbottens hållbarhetsvecka tillsammans med samarbetspartners från Österbotten (beror på Covid-19 pandemin) och ta emot studiebesök från Österbotten för att presentera Ålands hållbarhetsarbete och skapa nätverk. Österbotten har ett direkt mål i sin del av projektet att skapa en Hållbarhetsvecka.

Mål
Information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi för att sprida kunskapen till gemene man om exempel på åtgärder för att nå de sju utvecklingsmålen i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda. Kunskapsutbyte och nätverk mellan aktörer på Åland, i Österbotten och i Västerbotten.

Målgrupp
Ungdomar, föreningar, småföretagare, privatpersoner

Projektledare: HS Consulting, Harriet Strandvik, harrietstrandvik@gmail.com, tel. 040 559 2904

Våra samarbetspartners Finlands svenska 4H och YA! Yrkesakademin i Österbottens förverkligar en hållbarhetsvecka och kunskapsmaterial i sin del av projektet.
Hållbarhetsveckan ska vara en årligen återkommande evenemangsvecka, som samlar aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet i Österbotten. Ytterligare producerar projektet informationsmaterial om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Lyssna på vår samarbetspartners projektledare Noora Backlund om Österbottens del i projektet här: https://areena.yle.fi/1-50379594

Nyheter

Inom ramen för Leader i Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 finns en åtgärd för interregionalt och transnationellt samarbete. De som kan söka stöd ur den åtgärden enligt nuvarande LBU-program är den lokala aktionsgruppen.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter