Sommarhälsning

Styrelsen för Lokalkraft Leader Åland rf har den 21.6.2023 tilldelat tjänsten som verksamhetsledare på 100 % till Alexandra de Haas. Sex ansökningar inkom och två personer intervjuades.

– Det känns skönt att få förtroende att fokusera på Leader fullt ut, säger Alexandra, som tidigare arbetat deltid för organisationen. Jag ser verkligen framemot den nya programperioden som börjar på riktigt i höst.

Den nya Leaderstrategin för åren 2023-2027 godkändes i maj, men Livsmedelsverkets arbete med det elektroniska systemet för ansökningar dröjer. De trodde att de skulle få i gång den åländska delen av systemet till sommaren, men nu har de tyvärr meddelat att de troligen inte hinner färdigställa det förrän efter semestrarna.

Under de kommande åren finns det möjlighet att söka stöd för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt som bidrar till målen ”Ett attraktivt och levande samhälle ger livskvalitet”, ”Lokalt engagemang för klimatanpassning och biologisk mångfald” och ”Kompetens och samverkan främjar utveckling”.

Hemsidan är under uppdatering och ett nytt utseende med instruktioner för ansökan är på kommande till hösten.

Nytt för perioden är att talkoarbetets värde ökat från 15 euro i timmen till 20 euro per timme. Används maskiner som till exempel traktorer eller grävmaskin får sökande räkna ytterligare 40 euro per timme, även det en stor ökning från tidigare. Talkoarbetets värde kan användas som privat motfinansiering i projekt och är ett bra sätt att uppmuntra till engagemang i projektens förverkligande. Leaderstödet består av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Ålands landskapsregering.

Fiskeleaderstrategin inför ramen för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för samma period är skriven, men där väntar föreningen fortfarande på att få lämna in förslaget till Ålands landskapsregering för beslut. De tre föreslagna fokusområdena är: ”Välmående fiskbestånd och livsmiljö”, ”Smak av sjö & hav” samt ”Fiskekultur i arbete och fritid”.

 

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved