Vårmöte 18.4.2024

Välkomna på Lokalkraft Leader Ålands vårmöte torsdag 18 april kl 18 i Eckerö Cruising Clubs lokaler, Eckerövägen 730, Storby. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt stadgeändring. Vi får också höra om två av de senast beviljade projekten under den nya programperioden; Tillgängliggörande av marknadsplats i Storby och Eckerös motionsbacke. 

Program: 
 • Stadgeenliga ärenden + behandling av stadgeändring
 • Presentation av programperiodens första Leaderprojekt
 • Information om möjligheter till projektstöd
Vi bjuder på fika! 

Anmäl ert deltagande och eventuella allergier per e-post till info@leader.ax senast 12.4.2023 eller på formuläret här.

Det går bra att bli medlem på plats!

Styrelsen för Lokalkraft Leader Åland

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötesviceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare. 
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Föredragning av bokslutet 2023, verksamhetsberättelsen 2023 och revisorns utlåtande (bilaga §5a, §5b)
 6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 7. Tillsättande av valberedningskommitté
  Intresseanmälningar och nomineringar skickas på förhand till info@leader.ax
  Valberedningen 2023 bestod av Karin Rosenberg-Brunila, Lucas Wideman och Fredrik Lundberg. 
 8. Stadgeändring (bilaga §8)
 9. Övriga ärenden
 10. Mötets avslutande
Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved