Hållbarhetsprogram och utbyte med Österbotten 3-5 juni

Den 3-5 juni tar Leader Åland genom hållbarhetsprojekt Spektrum emot studiebesök från Österbotten. Ålänningar är också välkomna att delta på hela eller flera delar av programmet!  Syftet med dagarna är att lära av varandra och utbyta kunskaper om hållbarhetsarbete. Vi kan föra dialog och skapa eventuella nya samarbeten regionerna emellan. Anmälan: https://forms.gle/vwMR6XCniUwEKbWj8

Projekt Spektrum är ett samarbetsprojekt mellan Österbotten och Åland.  Huvudtemat i samarbetet är Hållbarhet. Projektet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden via Lokalkraft Leader Åland och Aktion Österbotten samt med bidrag från Svenska kulturfonden m.fl. Att lära och inspireras av varandra är viktigt. Åland har ett lokalt nätverk, Bärkraft.ax, för Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, Österbotten har med modell från Västerbotten initierat en egen hållbarhetsvecka i sin region.

Torsdag 3 juni

Kl 9 Besök till Emmaus – Akvaponianläggning – visningsträdgård (Leaderprojekt), Strandgatan Mariehamn
Kl 11.30 Lunch med Braxenburgare, ca pris 12 € egen kostnad
Kl 13 – 16.30 gemensam ”Hållbarhets-boost” med föreläsare Patricia Wiklund, Invenire. Vi inhämtar det ”senaste” inom området hållbarhet. En del i programmet är utbyte av hållbarhetsarbete inom Yrkesakademin (YA) och Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) och andra utbildningsorganisationer, fika-paus ingår.
Kl 18 Gemensam middag på Kvarnbo gästhem, vinprovning – vinsmedjan. Egen bekostnad. Ca pris 60€

Fredag 4 juni

Kl 9 Träffpunkt Ålands Landsbygdscentrum: Besök och utbyten mellan Skördefestens vänner r.f. – Hållbarhetsveckan (Spektrum, Österbotten) samt 4H – gården. Presentation av nätverket Bärkraft. Fika ingår.
kl 9: Alexandra de Haas hälsar alla välkomna. Landsbygdsutveckling och Landsbygdscentrum idag
kl 9.30 – 10 Bärkraft, presentation/frågor
kl 10 – 10.30 Hållbarhetsveckan i Österbotten, Nora Backlund
kl 10.30 – 11 Skördefesten som organisationsmodell / 4 H Åland
kl 12 Gemensam lunch på Smakbyn, ca pris 12 €
EXTRA ÖPPET EVENT: Lunchföreläsning/föredrag. Intro till workshopen. Två huvudteman: Fiskerinäring (Jonas Harald, Österbotten, Rosita Broström Fiskodlarna m.fl.) och Hållbarhetsevenemang (Nora Backlund berättar om storevenemanget i Österbotten) – utmaningar och projektsamarbeten i framtiden?
Fiskerinäringen är högaktuell: Regeringsprogrammet om inhemsk fisk, vild fisk och odlad fisk kompletterar varandra. Båda behövs i hanteringskedjan och för konsument, vinster med att byta ut import mot inhemskt, från laxfiskare til braxfiskare? Ska fiskodlingen flyttas upp på land? Alla näringar behöver få utvecklas även fiskerinäringen – många frågor att diskutera och nya projekt samarbeten?
kl 13 – 16 Konferensrummet. Framtidsworkshop. Regionalutveckling tillsammans. Leader och hållbarhetsfrågor. Fika ingår
Kl 18 Middag, Pub Stallhagen. Egen bekostnad

Lördag 5 juni

Kl 8.30 Haga Kungsgård, samarbetet Chipsfabriken och lantgård. Kristoffer Lundberg tar emot oss
Kl 10.00 Besök ute i naturen, våtmarken i Bomarsund (fiskeleaderprojekt). Linda Sundström guidar oss.
Kl 12.00 Besök på Mattas gårdsmejeri – med lätt lunch. ca pris 12 €

Anmälan via detta formulär.
Arrangören har rätt att avboka / omboka med hänvisning till restriktioner.

Kontaktperson:
Harriet Strandvik, harrietstrandvik@gmail.com , 040 559 2904
Alexandra de Haas, info@leader.ax,  0457 345 0450

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved