Ansökningsdeadline för fiskeprojekt 26.3.2021

Har ni en projektidé med temat hållbart fiske? Exempel på projekt som Fiskets lokala aktionsgrupp stöder kan vara:

  • Projekt som lyfter den allmänna kunskapsnivån gällande fiskerinäringen, havsmiljön eller kulturarvet
  • Utbildningsprojekt riktade till aktörer inom fiskerinäringen
  • Projekt som ökar intresset för yrkesfisket och förbättrar bilden av näringen
  • Projekt som engagerar lokalbefolkningen kring miljövårdande insatser som ökar fiskebeståndet
  • Projekt som ökar efterfrågan på lokalproducerad fisk
  • Utbildande eller engagerande projekt på temat fisk / fiske för barn och unga

Ansökningsdeadline för fiskerelaterade projekt är 26 mars 2021.

I dagsläget finns lite medel kvar i nuvarande budgetram. Förslaget till omdisponering i fiskeriprogrammet som innebär extra finansiering för lokalt ledd utveckling (”fiske-leader”) har skickats in till EU för godkännande.

Hör av er med er idé och ta kontakt för rådgivning på info@leader.ax eller 0457 345 0450.

 

Bilden vid inlägget är från Visit Ålands mediabank

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved