Besök av Finlands byar rf

Finlands byar rf (Suomen kylät), en riksorganisation för landsbygdsutveckling som samlar bl.a. byföreningar, Leadergrupper och andra lokala utvecklingsorganisationer på landsbygden, besökte Åland 16-17 december 2019. Vi diskuterade programperioden 2021-2027, vilka möjligheter och risker det kan innebära för Leader på Åland då vi kommer att ingå i det finska landsbygdsutvecklingsprogrammet (CAP-strategi). Alexandra de Haas berättade också om hur lokalt ledd utveckling förverkligats och stärkts under de senaste åren på Åland. Landsbygdsutvecklare Lena Brenner berättade om Ålands Landsbygdscentrum, Ålands hållbara livsmedelsstrategi och projektet Terroir- & Merroiratlas (www.leader.ax/terroir-och-merroiratlas). Ålands Hushållningssällskaps Vd Magnus J Stark berättade om primärnäringen på Åland och hushållningssällskapet verksamhet, samt bjöd på frukter och must från försöksstationen. Slutligen höll Anita Lundin på en inspirerande presentation om Skördefesten och Åland Grönskar.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved