Tekniskt problem i Hyrrä

Meddelande från Livsmedelsverket: ”Organisationernas Katso-huvudanvändare kan tills vidare inte logga in i Hyrrä i egenskap av representant för en organisation. Organisationsvalet syns i fullmaktstjänsten, men den behörighet som hör ihop med rollen som huvudanvändare förmedlas inte korrekt till Hyrrä från fullmaktstjänsten just nu. Felet håller på att utredas.”

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter