Tekniskt problem i Hyrrä

Meddelande från Livsmedelsverket: ”Organisationernas Katso-huvudanvändare kan tills vidare inte logga in i Hyrrä i egenskap av representant för en organisation. Organisationsvalet syns i fullmaktstjänsten, men den behörighet som hör ihop med rollen som huvudanvändare förmedlas inte korrekt till Hyrrä från fullmaktstjänsten just nu. Felet håller på att utredas.”

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved