Förslaget på Leaderstrategi 2023-2027 ute för synpunkter

Den lokala aktionsgruppen har påbörjat arbetet med att skriva en lokal utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 på basen av behovsanalysen och de åsikter som samlats in. Nu önskas synpunkter på förslaget på de tre prioriterade fokusområden som kunde ligga till grund för vilka projekt Leader Åland kunde bevilja stöd till under programperioden 2023-2027, inför vidare arbete. Utlåtande och kommentarer skickas till info@leader.ax senast 9.12.2022.

Ladda ner förslaget här.

Läs mer om strategiarbetet på https://leader.ax/2023-2027/

 

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved