Nominering till styrelsen och de lokala aktionsgrupperna

Medlemmar i Lokalkraft Leader Åland har rätt att nominera kandidater till vår styrelse eller någon av de lokala aktionsgrupperna. Hälften av ledamöterna väljs på höstmötet och de invalda sitter två år i taget.

Det finns möjlighet att sitta i olika grupper:

  • Den lokala aktionsgruppen (LAG) – behandlar leaderprojekt
  • Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) – behandlar fiskeleaderprojekt
  • Styrelsen – har det övergripande ansvaret över föreningen, styrelseledamöterna sitter även i antingen LAG eller FLAG

Representation av tredje-, privata eller offentliga sektorn sökes. Vad gäller FLAG skall en betydande del av medlemmarna ha bakgrund inom yrkes-, sport- eller husbehovsfisket, vattenägare, fiskodlingen och miljöorganisationer.  De resterande ledamöterna väljes utgående från kompetens. Det måste finnas representanter för yrkesfisket och för vattenbruket i FLAG, för att säkerställa kopplingen till näringslivet inom fisket.

Ledamöterna väljs in för två år i taget, med ungefär hälften i tur att avgå/omval vartannat år. Sammansättningen av grupperna väljs av Lokalkraft Leader Ålands medlemmar på höstmötet den 24 november (kallelse och mötesplats delges senare). Ledamöterna erhåller mötesarvoden och km-ersättning.

Valberedningen 2021 består av:
Karin Rosenberg-Brunila karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax
Lennart Joelsson lennart.joelsson@joan.ax
Rosita Broström info@fiskodlarna.ax

Skicka era nomineringar med namn och till vilken grupp kandidaten nomineras till info@leader.ax eller direkt till valberedningen, senast 31.10.2021.
Vänligen vidtala kandidaterna i samband med nomineringen.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved