Tre filmer klara & lektion på ÅYG

Lokalkraft Leader Åland rf, har i projekt Spektrum producerat filmer (Luvid Film) som visualiserar det åländska samhällets egen hållbarhetsagenda, de sju strategiska hållbarhetsmålen. Nu är de tre första filmerna är klara!

Under fredagen den 5 mars höll projektledare Harriet Strandvik tillsammans med vik. hållbarhetslots, Irene Blomqvist en lektion för ungdomar som studerar till merkonom vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG). Två av filmerna visades och diskuterades. Att använda filmerna med viktiga budskap och kunskaper om hållbarhetsfrågor visades sig vara ett fungerande verktyg. Hållbarhetsfrågor är ofta fina värdeord och är rätt svåra att realisera och konkretisera i skolans undervisning. Våra sju utvecklingsmål i filmformat är ett sätt att närma sig målen som diskussionsunderlag och förhoppningsvis öka förståelsen om vad de går ut på. Hållbarhetsfrågor är framtidsfrågor, utmaningar idag kan gynna nya innovationer, nya företagsmodeller och lösningar vilket var en avslutande replik till ungdomarna som studerar till merkonom vid ÅYG. 

dataskärm

Strategiskt utvecklingsmål 2
Målet: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

Filmen är ett videoporträtt med Aryan Tahsin där han berättar om sin tid som företagare av ett matställe mitt i Mariehamn, hans tankar om det åländska samhället och sin tacksamhet och engagemang i sitt nya hemland.

Strategiskt utvecklingsmål 3 Målet: Allt vatten har god kvalitet.

Filmen är ett videoporträtt med Johnny Ahlström som under lång tid levt hållbart och ägnat vatten som resurs många tankar. I filmen får vi titta in i hans toalett som inte är en vattentoalett, han delar med sig av sina tankar kring vattenkvalitet och kanske synen på rent vatten inte längre blir så självklar?

Strategiskt utvecklingsmål 4
Målet: Ekosystem i balans och biologisk mångfald.

Detta videoporträtt med Patricia Wiklund och Tage Eriksson tar oss med på en tur ut till betesmark och våtmark på Hammarudda gård. Ett abstrakt och komplext begrepp som biologisk mångfald får en tydligare bild med deras vägledning där livet mycket beror på bra jordar. Hållbarhetsbonden Tage visar oss att det finns möjligheter.  

Mer om projekt Spektrum Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Österbotten, Västerbotten och Åland. Huvudtemat är Hållbarhet. Projektet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden via Lokalkraft Leader Åland och Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden m.fl. Att lära och inspirera varandra är centralt. Åland jobbar bland annat med filmatisering av de sju strategiska utvecklingsmålen. Österbotten har med hjälp av Västerbotten som modell introducerat en egen Hållbarhetsvecka i sin region. I sommar planeras en studieresa till Åland för att öka förståelsen, utbyta erfarenhet och kunskap samt dryfta nya framtida samarbetsprojekt.
Projektledare: HS Consulting, Harriet Strandvik, harrietstrandvik@gmail.com, Tfn 040 5592904
Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved