LR föreslår 527 000 euro till Leader 2021-2022

Goda nyheter gällande projektstöd!

Ålands landskapsregering har idag 11.3.2021 tagit beslut om ett förslag till förlängning och programändring av
Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) 2014-2020 och skickar nu in detta till EU-kommissionen för behandling.

Programmet föreslås förlängas till 2022 och i samband med det föreslås Leader och den lokala aktionsgruppen (LAG),
sammanlagt få 527 000 euro extra, varav 457 000 euro att fördela till projekt och 70 000 euro i drift och administration.

Citat ur landskapsregeringens förslag till programändring:
”I sammanhanget konstateras att det också viktigt att upprätthålla det framgångsrika arbetet med lokal utveckling enligt Leader-metoden varför det är motiverat att också under övergångsperioden försäkra finansiering för den lokala aktionsgruppens arbete.”

Vi kan påbörja behandlingen av nya ansökningar om projektstöd redan nu – ta kontakt för mer information!


Som redan tidigare nämnt har även Näringsavdelningens Fiskeribyrå vid Ålands landskapsregering har tagit beslut (3.12.2020) att föreslå en ändring av den åländska delen av det operativa programmet för havs- och fiskerifonden 2014 – 2020. Förslaget innebär bland annat att Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG), dvs Leader Åland, sammanlagt skall få ytterligare 120 000 euro extra att fördela till projekt under åtminstone 2021, inklusive drift och administration. Vi väntar på det slutliga beslutet för detta, som förväntas komma så småningom, men vi kan påbörja behandlingen av nya ansökningar om projektstöd redan nu.

Ansökningsdeadline för fiskeleaderprojekt är 26 mars.
Det går även bra att lämna in ansökningar senare under våren.


 

Hittills har 98 projekt beviljats stöd för över 1,8 miljoner euro sedan 2016.
(LAG har beviljat 62 projekt stöd och FLAG 36 projekt)

Se alla projekt här >>

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved