Alla beviljade projekt under perioden 2014-2020

På den här sidan kan ni se alla projekt som beviljats stöd under programperioden 2014-2020. Kartan illustrerar plats och spridning av projekten.
Klicka på knappnålarna för att få information om enskilt projekt. Ni kan också sortera efter olika projektkategorier genom att klicka på rubrikerna. 

Leaderprojekt 

Fiskeleaderprojekt

Leaderprojekt 2014-2020

Beviljat Leaderstöd 2014-2020
1,29 miljoner euro (av 1,34 miljoner euro) 97%

Vi har valt att kategorisera projekten i tre tyngdpunktsområden:

  • Alla
  • Kunskap
  • Natur & miljö
  • Samhällsutveckling

Fiskeleaderprojekt 2014-2020

Beviljat Fiskeleaderstöd 2014-2020
449 000 euro (av 480 000 euro) 94%

Vi har valt att kategorisera projekten i tre tyngdpunktsområden:

Bekanta er med alla projekt

Klicka på bilderna ovanför för att läsa mer om varje projekt. Projekten är sorterade i datumordning med det senast beviljade först och kan kategoriseras efter typ.

Har du en projektidé?

Ta kontakt för rådgivning!

lokalkraft leader ålands egna projekt

Samarbete och samordning

Samarbetsprojekt Spektrum

In English >> https://youtu.be/7Om3xWQugSQ Syftet med hållbarhetsprojektet Spektrum, ett interregionalt samarbete mellan finska Österbotten, Åland och svenska Västbotten, är att

Läs mer »

Projekt 2009-2015

Under 2009-2015 genomfördes över 100 projekt på Åland med Leadermetoden. Ett sjuttiotal av dessa (ej Fiskeleaderprojekten) sammanställdes i en publikation. Klicka på bokomslaget för att se vilka!

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra Grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Bygg en våtmark!

Då Hammarudda gård startade sitt Leader projekt så var målsättningen klar. Hammaruddas sjunde våtmark skulle sedimentera näringsämnen från skogsmark och samtidigt skulle den vara attraktiv för fåglar och vilt. Det här handlar om ett område på norra sidan av gårdens marker. Platsen ligger en bit ovanför Ålands hav och våtmarken har placerats på ett smart sätt vid ett utfallsdike som dränerar ett 114 ha stort tillrinningsområde. 

Engagemang

för fiskebeståndet

Utplantering av odlade gäddyngel på Åland syftar till att stötta upp den naturliga gäddpopulationen vars reproduktionsframgång varierar från år till år. Sedan 1994 har Jan-Erik Sommarström odlat gädda i hans egen ”gäddfabrik” i Järsö, Lemland, Åland. Filmen ”Gäddkläckningsfabriken” presenterar den omsorg och engagemang Jan-Erik sätter ner i sitt arbete med att öka gäddbeståndet på Åland. 

Filmen har tagits fram för att inspirera och sprida information om olika typer av engagemang och åtgärder inom fisk- och havsmiljö på Åland, med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Producent: Roger Nordlund, Video och redigering: Ingmar Eriksson

Levande landsbygd - intervju

Sveriges bästa platsmarknadsförare Jerry Engström (pristagare 2018) föreläste på Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen på Åland 2018.
Video: Kim Blåfield

Fiskevård och betesdjur

Sammanfattning av åtgärderna i Västersjöprojektet, Seglinge.
Film/foto av: Leif Lindén, Christoffer Björkenstam, Åsa Wennström, Edvin Söderlund. Redigerad av: Edvin Söderlund

Vill du se mer inspirations- material?

Gå till sidan Tips, länkar, filmer m.m