Fisken ska fram – ett temaprojekt

Lokalkraft Leader Åland driver ett temaprojekt som samordnar och underlättar stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland.

Lokalkraft Leader Ålands FLAG (Fiskets lokala aktionsgrupp) blev varse om att det fanns intresse för små projekt gällande möjliga fiskevårdsåtgärder. För att minska byråkratin och spara på resurser är därför 
Leader Åland huvudman för temaprojektet Fisken ska fram för att därigenom finansiera och samordna flera små delprojekt. Det är varken ändamålsenligt eller möjligt att små projekt söker skilt var för sig, därför var det här är ett sätt att locka flera att söka samtidigt via temaprojektet. Åtta delprojekten har gått via FLAGs arbetsutskott för bedömning och rådgivning. Projektet sammanställdes och bedömdes sedan i sin helhet av FLAGs beslutande organ i februari 2018. 

FLAGs motivering:
Projektet samordnar direkta fiskevårdsinsatser som ökar fiskebestånden och sprider kunskap om dessa.

 

Projektägare: Leader Åland
Kontaktpersoner: David Ståhlman
Projekttid: 01.07.2017-31.10.2020
Diarienr: ÅLR 2017/5462
Förordat stöd: 23 692,44 €
Total budget: 39 487,40 €
Projektstatus: Pågående

Delprojekten i Fisken ska fram

dike i Karlby

Reveldiket

Karlby samfällighet/fiskelag rensar ett existerande vandringshinder för lekvandrande fisk i Reveldiket, Kökar. Vandringshindret som består av ett tätt vassbälte på två platser begränsar och misstänks

Läs mer »

Fiskvandringsled Ösundet

Ösundet i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Ösundet har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera

Läs mer »
Öringshörnan på Ålands jakt- och fiskemuseum

Öring på Åland

Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum, Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum och Ålands fiskevårdsförening samarbetar för att informera både ålänningar som turister om öringen på

Läs mer »

Vassklippning & risvasar i Bamböle

Fotot är från ett annat tillfälle. Fotograf: Lukas Sandberg Vassklippningsprojekt i Björkösund, Bamböle och utsättning av risvasar I Bamböle fiskekortsområde pågår ett mycket omfattande turistfiske

Läs mer »

© All rights reserved