Förslaget på Fiskeleaderstrategi 2023-2027 ute för synpunkter under maj månad

Lokalkraft Leader Åland rf, genom Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG), arbetar med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Fiskeleader under 2023-2027 inom ramen för Ålands genomförande av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

I bifogat dokument presenteras förslaget på tre prioriterade fokusområden som kunde ligga till grund för vilka projekt Fiskets lokala aktionsgrupp kunde bevilja stöd till under programperioden 2023-2027.

Förslaget är framtaget på basen av den behovsanalys som utförts och de åsikter som inkommit under förankringsprocessen.

Leader Åland önskar nu synpunkter på förslaget inför vidare arbete med strategin.
Utlåtande och kommentarer skickas till info@leader.ax senast 31.5.2023.

Ladda ner förslaget här

Läs mer om strategiarbetet på https://leader.ax/2023-2027/

 

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved