Förslaget på Fiskeleaderstrategi 2023-2027 ute för synpunkter under maj månad

Lokalkraft Leader Åland rf, genom Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG), arbetar med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Fiskeleader under 2023-2027 inom ramen för Ålands genomförande av Finlands program för…

Fortsätt läsaFörslaget på Fiskeleaderstrategi 2023-2027 ute för synpunkter under maj månad