ÅBSK Plan

Agility

ÅBSK vill bygga en ny hundplan för hundsporter, såsom agility, rallylydnad mm. Vi avser att
först laga en grusplan på vilken vi lägger en begagnad konstgräsmatta. För att kunna utnyttja
planen under längre tid vill vi ha belysning på den. Staket måste det vara runt hundplanen.

Projektägare: Ålands Bruks- och sällskapshundklubb
Kontaktperson: Erika Sjölund
Projekttid: 1.2.2019 – 31.8.2020
Diarienr: ÅLR 2019/1132
Beviljat stöd: 17 244 €
Total budget: 28 740 €

LAGs motivering:
Projektet skapar gemenskap och bevarar fritidssysselsättning.

Fotograf: Sara Ståhl

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved