Härbärge på Hamnö

Franciskusdagarna ordnas årligen på Kökar. Den arrangerade föreningen Franciskus på Kökar rf avser att ordna ett enkelt härbärge för tillresta pilgrimer. En gammal ladugård, vilken ägs av församlingen, ska rustas upp till boende. År 2013 genomförde föreningen med stöd av Leader en förstudie av projekt och vill nu, 2016-2018, förverkliga det. Föreningen synes våren 2016 bli partner i ett stort pilgrimsprojekt med Åbo Akademi som huvudman, som syftar till att utveckla en Sankt Olovs-led från Åboland över Kökar, Sottunga och fasta Åland vidare till Sverige och Trondheim. Härbärget är en viktig och kompletterande komponent i denna led.

LAGs motivering: Projektet bidrar till bygdens utveckling och kringtjänster på Kökar, indirekt och direkt sysselsättning och bidrar till att öka kännedomen om Kökars äldre historia.

Projektägare: Föreningen Franciskus på Kökar rf
Kontaktpersoner: Christian Pleijel
Projekttid: 20.04.2016-31.05.2018
Diarienr: ÅLR 2016/1684
Utbetalt stöd: 27 658,51 €
Total budget: 46 097,52 €
Projektstatus: Avslutat

Utdrag ur slutrapporten:
”Projektets mål är att pilgrimer och andra besökare med andlig inriktning ska komma till Kökar. Härbärget ska stå öppet för alla oavsett religion, ursprung och syfte med resan. De som vill bo enkelt, som uppskattar det lilla, det enkla, det klara och det vackra är välkomna. Härbärget ska ge rum åt 11 pilgrimer med en interiör som är inklädd i trä och samma exteriör som den ursprungliga byggnaden.”

LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT HÄR >>

Deltagande individer i projektet: 180

Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 30

Arbetade frivilliga timmar (talko): 1000

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved