Stora Båtskär

Föreningen Stora Båtskär rf har i nära samarbete med Archipelago Pares rf bestämt att restaurera lotsstugan på Stora Båtskär i Nyhamns arkipelagen och skapa ett nytt besöksmål med fokus på kulturhistoria i ytterskärgården med inriktning på samspelet mellan människan och naturen. Första etappen i projektet är avgörande för att det skall gå att genomföra och det gäller återställande av den flera hundra år gamla lotshamnen samt att så omgående som möjligt renovera utsidan av lotsstugan så att den blir tät förrän skadorna blir ännu större

LAGs motivering: Projektet tillgängliggör ett natur- och kulturarv och skapa ett nytt besöksmål med fokus på kulturhistoria i ytterskärgården med inriktning på samspelet mellan människan och naturen

Projektägare: Stora Båtskär rf
Kontaktpersoner: Lucas Wideman
Projekttid: 14.08.2020-31.08.2021
Diarienr: ÅLR 2020/7648
Beviljat stöd:  17 190 €
Total budget: 28 650 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 20 st
Deltagande ungdomar: 3 st
Personer som deltagit i en aktivitet eller infotillfälle: 30 st
Arbetade talkotimmar: 1000 st

hus på Stora Båtskär
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved