Vattenreningsverk

Inköp och installation av avsaltningsanläggning/vattenreningsverk samt inköp av boj med förankring för pumpen till reningsverket, på Kobba Klintar. Målet är att vi skall bli självförsörjande med hushållsvatten på Kobba Klintar och slippa köra ut vatten med båt. I framtiden vill vi installera solpaneler för driften av reningsverket. Nu kommer vattenverket att drivas av vår generator. Målet är att minska miljöbelastningen genom att minska antalet transporter med båt till kobbarna. Under sommaren körs nu flera turer per vecka enbart för vattentransport. Ett annat mål är att på sikt underlätta cafépersonalens arbete

LAGs motivering: 
Projektet har ett miljömässigt och socialt hållbarhetsmål med färre transporter och minskad arbetsbelastning för personalen

Projektägare: Kobba Klintars Vänner
Kontaktpersoner: Rune Karlsson
Projekttid: 14.5.2018-31.10.2018
Diarienr: ÅLR 2018/3835
Utbetalt stöd:  4 844,08 €
Total budget: 8 073,47 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande individer i projektet: 6
Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 0
Arbetade frivilliga timmar (talko): 18

vattenreningsverk
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved