Kvarnen

Byaföreningen Lassa-Långnäs i Eckerö har fått en äldre kvarn i gåva. Kvarnen står idag i Böle i dåligt skick och skall restaureras och flyttas till Lassas i Kyrkoby. Kvarnen blir ett fint
komplement till den befintliga gårdstunen som ligger intill huvudvägen.

Projektägare: Lassa-Långnäs Föreningen Kyrkoby rf
Kontaktperson: Magnus Jansson
Projekttid: 28.11.2018 – 31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/523
Beviljat stöd: 13 612,80 €
Total budget: 22 688 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering:
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved