FM i Mathantverk på Åland 2021

De nationella tävlingarna i mathantverk arrangeras med syfte att bevara och utveckla lokal matkultur, göra mathantverket känt och stimulera dess utveckling. Mathantverkarna motiveras i sitt arbete och inspireras att utveckla sina företag och produkter samtidigt som konsumenternas medvetenhet ökar. Kulturarvet bevaras och utvecklas och fler lokalproducerade produkter når marknaden. Mathantverket och dess produkter lyfter Åland som matdestination vilket möter besökares ökade intresse av att uppleva smaker och produktion på plats. Kunskap om mathantverk, lokala produkter, påverkan på miljön, eventproduktion, produktutveckling, marknadsföring, kommunikation och annat som relaterar till teman mathantverk och event delas och sprids på många nivåer i både små och stora nätverk.

LAGs motivering: Tävlingen stärker Ålands bild som matregion och kan driva på utveckling och entreprenörskap.

äppelsirap i liten flaska, ost äppel

Projektägare: Högskolan på Åland 
Kontaktperson: Paula Linderbäck
Projekttid: 02.09.2019-01.06.2021
Diarienr: ÅLR 2019/2748
Beviljat stöd: 42 009 €
Total budget: 70 015 €
Status: Pågående

mathantverk chark
Man och kvinna provar mathantverk, jury i tävling
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved