Boulebana på Enklinge

Enklinge Hembygdsförening r.f har som avsikt att bygga en boulebana i anslutning till hembygdsgården på Enklinge. På området planeras även en altan med sittplatser samt belysning. Projektet genomförs av föreningens medlemmar genom talkoarbete. Till den del det är nödvändigt inköps externa tjänster.

Projektägare: Enklinge Hembygdsförening rf
Kontaktpersoner: Bengt Malmberg
Projekttid: 19.3.2021-30.9.2021
Diarienr: ÅLR 2021/2334
Beviljat stöd:  10273,20 €
Total budget: 17122,00 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 14
Arbetade talkotimmar: 238

LAGs motivering till beslutet: Projektet skapar fritidssysselsättning i utemiljö på en strategisk plats och kan öka delaktighet och attraktionskraft för platsen.

Området före åtgärden
boulebana

Behov och bakgrund
Boule har redan spelats i flera år på improviserade banor som inte hållit vare sig mått eller kvalitetsstandard. En standardiserad bana i anslutning till hembygdsgården skulle ytterligare höja servicenivån med tanke på tillgång till elektricitet, kök och toalett.

Projektets mål
Projektets mål är att aktivera öns invånare inom alla ålderskategorier. Intresset för boule ör stort även på närliggande öar vilket ger möjligheter för tävlingar som bidrar till en ökad kontakt med närregionerna.

Målgrupp
Projektets huvudsakliga nyttotagare är Enklinges invånare i alla ålderskategorier. En annan viktig målgrupp är spelare från närregionerna.

Resultat
Ett förverkligande av projektet ger öns invånare möjlighet till rekreation och samhörighet. Möjligheterna till varierande fritidssysselsättning på en ö är begränsade men intresset för boule har visat sig vara betydande i alla ålderskategorier.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved