Frisbeegolf Sottunga

Anläggande av en frisbeegolfbana i hamnområdet på Sottunga. Röjning av skog, byggnad av
plattformar samt montering av korgar.

Målet med anläggningen är att få familjer som bor på Sottunga att röra på sig i en större utsträckning än tidigare samt locka turister samt övernattande båtar att se den fina natur men även att besöka den restaurang som är öppen under högsäsongen. Vi hoppas att kunna se en stor ökning av försäljningen i restaurang samt övernattare på lokala bed & breakfast. Resultaten kommer visa sig i försäljning samt båtgäster från övriga delar av Åland. Anläggningen är anpassad för alla åldrar då vi designade de första 9 hålen till familjer med småbarn där terrängen är enklast och kräver minst förflyttning.

Projektet kommer förhoppningsvis att skapa en samlingsplats för alla åldrar från morgon till kväll. Kringeffekterna kan bli i framtiden att turneringar hålls och flera får reda på att denna anläggning finns och resulterar i fler besökare som ger ett positivare resultat för restaurang och allt därtill. Kommunen lider av utflyttning samt hög åldersnivå vilket anläggningen kanske kan förändra om fler får se vilken fin plats Sottunga är. Anläggningen kan alltså bidra till inflyttning. 

Projektägare: Hembygdens Vänner i Sottunga rf
Kontaktpersoner: Johan Eriksson
Projekttid: 21.4.2021-31.12.2021
Diarienr: ÅLR 2021/3150
Beviljat stöd:  18 174,60 €
Total budget: 30 291 €
Projektstatus: Pågående

discgolfkorg i skärgården

LAGs motivering till beslut: 
Projektet är tillgängligt, generationsöverskridande och stärker attraktionskraften
för Sottunga.

discgolf sottunga map
bygge av discgolfbana
bygge av discgolfutkast
discgolf korg i skärgård
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved