Frisbeegolf Sottunga

Anläggande av en frisbeegolfbana i hamnområdet på Sottunga. Röjning av skog, byggnad av
plattformar samt montering av korgar.

Målet med anläggningen är att få familjer som bor på Sottunga att röra på sig i en större utsträckning än tidigare samt locka turister samt övernattande båtar att se den fina natur men även att besöka den restaurang som är öppen under högsäsongen. Vi hoppas att kunna se en stor ökning av försäljningen i restaurang samt övernattare på lokala bed & breakfast. Resultaten kommer visa sig i försäljning samt båtgäster från övriga delar av Åland. Anläggningen är anpassad för alla åldrar då vi designade de första 9 hålen till familjer med småbarn där terrängen är enklast och kräver minst förflyttning.

Projektet kommer förhoppningsvis att skapa en samlingsplats för alla åldrar från morgon till kväll. Kringeffekterna kan bli i framtiden att turneringar hålls och flera får reda på att denna anläggning finns och resulterar i fler besökare som ger ett positivare resultat för restaurang och allt därtill. Kommunen lider av utflyttning samt hög åldersnivå vilket anläggningen kanske kan förändra om fler får se vilken fin plats Sottunga är. Anläggningen kan alltså bidra till inflyttning. 

Projektägare: Hembygdens Vänner i Sottunga rf
Kontaktpersoner: Johan Eriksson
Projekttid: 21.4.2021-31.12.2021
Diarienr: ÅLR 2021/3150
Beviljat stöd:  18 174,60 €
Total budget: 30 291 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 25
Arbetade talkotimmar: 600

LAGs motivering till beslut: 
Projektet är tillgängligt, generationsöverskridande och stärker attraktionskraften
för Sottunga.

discgolf sottunga map

Utdrag från slutrapporten

Vi ville uppnå en ökad besökningsgrad hos kommunen, såsom restauranggäster, övernattningar hos den lokala B&B samt ett större utbud på aktiviteter för de övernattande turisterna, sommargäster men även lokalbefolkningen. 

Genast i ett väldigt tidigt skede fick besökare som ville testa på att spela banan fast den inte var klar. Projektet drog en rätt stor uppmärksamhet vilket gjorde att redan i augusti hade banan spelats av ca. 500st. Varje dag kunde de lokala krögarna intyga att det var folk på banan och spelade. De som deltog i projektet (unga och äldre) drogs samman och har nu startat en tradition att varje midsommardag ha en inofficiell tävling och umgås för att fira projektet. 

Framtidsbilden är att kunna anordna fler tävlingar som kunde resultera i att den befintliga kiosken kunde användas som försäljning under högsäsong. Det medför arbetsplatser i bästa fall, även invånarna kunde sälja sina produkter i och med att banan är i närheten av försäljningsområdet för privata. Med slutresultatet hoppas vi att det påverkar positivt till inflyttning i kommunen där besökare får se hur man tar sig till och från med de förbindelser som finns. Genom att spela banan får man uppleva det som bara skärgården kan erbjuda.

Lokalbefolkningen motionerar nu tillsammans tack vare projektet och familjer har nu en gemensam aktivitet som ej tidigare funnits i kommunen. Utan Leaders stöd hade projektet inte kunnat förverkligas.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved