Reningsdammen vid Storängsdikets mynning

Projektet går ut på att bygga en reningdamm vid mynningen av Storängsdiket i Jomala. Syftet med reningsdammen är att minska mängden närsalter (fosfor och kväve) till Lumparn och vidare till Östersjön.

LAGs motivering:
Projektet har konkret nytta för miljön. Resultatet kan användas som modell för andra och påverkar naturen positivt på ett långsiktigt plan.

Projektägare: Rädda Lumparn
Projekttid: 20.01.2017 – 31.01.2019
Kontaktperson: Lotta Nummelin/Carina Aaltonen/Danne Sundman
Diarienr: ÅLR 2017/649
Beviljat stöd: 12 240 €
Total budget: 20 400 €
Projektstatus: Avslutat

En bild från hur platsen såg ut innan.

 

 

skylt vid reningsdamm
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved