Solel på Kobbarna

Projektet är att installera solceller på södra sidan taket till toaletterna och att installera en elcentral i oljemagasinet. Projektets mål är att minska användningen av bensin på Kobba klintar. Idag använder vi ett bensindrivet elverk. När projektet är genomfört kommer det gamla elverket att finnas kvar som reservströmkälla. Installationerna beräknas utföras under våren 2020 så att det nya systemet kan användas när caféet öppnar för säsongen vid midsommar.

LAGs motivering: 
Projektet minskar koldioxidutsläpp och miljöpåverkan genom förnyelsebar solenergi

Projektägare: Kobba Klintars Vänner
Kontaktpersoner: Rune Karlsson
Projekttid: 29.11.2019-31.01.2020
Diarienr: ÅLR 2019/9284
Beviljat stöd:  4 144,84 €
Total budget: 6 908,07 €
Projektstatus: Pågående

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved