Solel på Kobbarna

Projektet skall installera solceller på södra sidan taket till toaletterna och att installera en elcentral i oljemagasinet. Projektets mål är att minska användningen av bensin på Kobba klintar. Tidigare har använts ett bensindrivet elverk. När projektet är genomfört kommer det gamla elverket att finnas kvar som reservströmkälla. Installationerna beräknas utföras under våren 2020 så att det nya systemet kan användas när caféet öppnar för säsongen vid midsommar

Elen används till att hålla igång kylskåp och kaffebryggare i öns kafé samt till den övriga verksamheten på Kobba Klintar. Eftersom solenergi produceras på dagtid lagras överskottselen i batterier så att kylarna kan hållas kalla till nästa dag.

Om många besökare samtidigt skulle bli väldigt kaffesugna eller man skulle råka ut för en längre tid med dåligt väder kan solenergin tillfälligt behöva kompletteras med energi från ett elverk, som startas automatiskt av solcellsanläggningen.

Då systemet sköter sig självt kan de som jobbar här istället kan ägna sig åt att göra er vistelse här ute så trevlig som möjligt.

LAGs motivering: 
Projektet minskar koldioxidutsläpp och miljöpåverkan genom förnyelsebar solenergi

Projektägare: Kobba Klintars Vänner
Kontaktpersoner: Rune Karlsson
Projekttid: 29.11.2019-31.07.2020
Diarienr: ÅLR 2019/9284
Beviljat stöd:  3 593,92 €
Total budget: 5 989,87 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 6 st
Arbetade frivilliga timmar: 62

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved