Solvallens utegym

Lokalföreningarna Eckerö idrottsklubb och Folkhälsan i Eckerö kommer gemensamt att bygga ett utegym vid idrottsplatsen Solvallen i Eckerö. Solvallen är en idrottsplats med fotbollsplan och friidrottsytor samt ett klubbhus med omklädningsrum och förvaring. I anslutning till Solvallen finns en motionsbana som sommartid används flitigt av motionärer och vintertid finns skidspår där i mån av snö. Syftet med projektet är att främja kommuninvånarnas hälsa genom att erbjuda mer möjlighet till träning i hemkommunen samtidigt som de får vara ute i naturen året runt.

Projektägare: Eckerö Idrottsklubb rf
Kontaktpersoner: Hanna Sivén 
Projekttid: 1.1.2021-31.12.2021
Diarienr: ÅLR 2020/6199
Beviljat stöd:  13 817,61  €
Total budget: 23 029,35 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 10
Arbetade talkotimmar: 140

LAGs motivering: Projektet skapar fritidssysselsättning i utemiljö på en strategisk plats, i samarbete med Folkhälsan i Eckerö. 

 

Behov och bakgrund 
Båda föreningar arbetar ideellt för att främja folkhälsan i kommunen. Projektet kommer att öka möjligheterna till fysisk aktivitet för alla kommuninvånare. Vi har i flera års tid fått många önskemål om att bygga ett utegym. Området vid Solvallen är perfekt för ett utegym, vi ser att man kan kombinera styrketräningen i utegymmet med att ta en runda på motionsspåret som finns i direkt anslutning. De nya rekommendationerna kring fysisk aktivitet i Finland inkluderar muskelstärkande träning två gånger i veckan, och vi tror att ett utegym skulle kunna inspirera fler att faktiskt göra denna typ av träning. Alla har inte möjlighet att betala för ett dyrt gymkort på något av gymmen i Mariehamn, därför anser vi att vi kan fylla ett behov med vårt utegym där alla kan träna gratis och man behöver inte ta sig en lång väg.

Projektets resultat
Projektet kommer att bidra till ökad folkhälsa och gemenskap i kommunen. Det ger mer möjlighet för muskelstärkande aktivitet som är viktigt för vår hälsa och livskvalitet, speciellt i äldre ålder. Projektet kommer även att öka sammanhållningen då det blir en ny mötesplats för invånare i kommunen. Speciellt nu i dessa nya tider med Corona-viruset är det ypperligt att ha ett gym utomhus. Vi vill inspirera till mer fysisk aktivitet och visa hur enkelt det kan vara och hur man kan göra det tillsammans. Dessutom främjar projektet miljön då onödig bilkörning till Mariehamn för träning kan undvikas.

Projektets målgrupp
Vår målgrupp är alla invånare i kommunen. Eckerö har ett infoblad som går ut via post till alla invånare en gång per månad, där kommer vi att informera om planerna samt när utegymmet är färdigt. Vi når även kommuninvånarna via sociala medier. När utegymmet är på plats kommer vi att ha ledarledda prova på-tillfällen för att vi ska kunna lära ut hur man använder gymmet. Vi kommer även att bjuda in andra föreningar i kommunen, skolan, ungdomar, seniorer för att sprida kunskapen och intresset.

solvallen idrottsplats eckerö
Området innan projektets start
utegym
BIld lånad från KP Snickeri AB https://www.ute-gym.se/om-oss/
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved