Enskär

Enskär

Eckerö båtförening ökar tillgängligheten samt anlägger en historisk och naturvisande vandringsled med tillhörande museum och bekvämligheter så som wc, dusch, gemensamt samlingshus och grillplats för gästerna på ön Enskär.

Eckerö båtförening rf arrenderar ön Enskär av Ålands landskapsregering. Enskär ligger väster om Eckerö och Hammarlands kommun. Enskär är idag med sina gamla byggnader och lämningar ett populärt resmål för både lokala och turistande båtägare. Enskär har haft en betydande roll i våran historia både som sjöbevakningsanläggning och som befärts under krigstiden. Enskär är idag naturskyddsområde och ingår i natura 2000.

LAGs motivering: 
”Projektet har potential att utöka utbudet av ny attraktiva verksamhet för både boende och turism samt tillgängliggör natur- och kulturarv.”

 

Projektägare: Eckerö Båtförening
Kontaktpersoner: Johan Hilander
Projekttid: 20.09.2017-31.10.2018
Diarienr: ÅLR 2017/7288
Beviljat stöd:  23 803,61 €
Total budget: 39 672,69 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer: 24 st
Deltagande ungdomar: 3 st
Arbetade talkotimmar: 698 h

bygge

Befolkning som får ta del av förbättrade tjänster: 600
Potentiella arbetstillfällen i framtiden: 3

bygge
vatten
skylt
bygge
bygge
enskär
skylt

Genomförande och resultat
Genom talkoarbete har vi arbetat oss igenom i olika perioder, beroende på väder o vind, då det påverkar ganska mycket. Dock fick vi förlänga projekttiden pga detta, men det har gått efter omständigheterna bra. Vi har byggt om i verkstadshuset med bl.a 2 toaletter, duschinstallation i strandbastun, miljöanpassat och bytt ut gatubelysningen med LED lampor, lagt bojar i hamnen för besökarna, byggt ett lusthus som kan nyttjas av besökare, samt gjort en vandringsled ute med markerade skyltar där man kan läsa om Enskärs krigshistoria. Verkstadshuset är även ombyggd till ett minimuseum, där foton och textinformation finns att läsa om Enskärs krigshistoria och sjöbevakningstid därute.

Slutsats
Vi ville göra Enskär till en levande ö i Ålands västra skärgård, där man kan komma ut och njuta av den vackra naturen, utan att skräpa ner under vistelsen. Även väcka upp historiken som finns därute, i spåren av krigstiden som kan ses på flera platser på ön.

Framtidsbilden
Vi drömmer om att förverkliga en mindre cafe/lunchverksamhet i hamnområdet för besökare under sommartid. Vi märker redan att besöksfrekvensen ökat sedan vi startat projektarbetet, då många är intresserade av öns faciliteter. Det är roligt att träffa nya besökare, som uppskattar Enskär, och att kunna dela på  naturupplevelserna.

museum
museum
målar vägg
hus
dusch
badrum toalett
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved