Åland Glimrar

Skördefestens Vänner rf vill förutom Åland Grönskar och Skördefesten utveckla ännu ett evenemang utanför högsäsong för både turister och ålänningar. Projektet är en pilot för att skapa en gemensam plattform i marknadsföringen av de olika julmarknaderna på Åland.

Projektägare: Skördefestens Vänner rf
Kontaktpersoner: Ida Wester
Projekttid: 18.3.2022-31.3.2023
Diarienr: ÅLR 2022/2328
Beviljat stöd: 19 320 €
Total budget: 32 200 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 115
Arbetade talkotimmar: 801,5

https://alandglimrar.ax/

LAGs motivering: LAG anser att projektet genom att koordinera ihop julmarknader runt om på Åland kan stärka samarbetet mellan företagare, öka intresset för åländska råvaror, mat, dryck och hantverk kan förlänga turistsäsongen, vilket kan ha en stor samhällsekonomisk nytta.

Behov och bakgrund

Föreningen Skördefestens Vänner, som arrangörer, kan dra nytta av den kunskap vi redan besitter genom våra två andra evenemang. Vi har idag redan ett bra underlag för att ytterligare skapa evenemang med potential att bli attraktivt och värt att besöka även som turist. I samråd med deltagare och sponsorer har Skördefestens Vänner identifierat behovet av att arrangera en gemensam koordinering och marknadsföring kring julmarknad/ julmarknader runt om på Åland. Det ordnas idag ganska många julmarknader, inte minst av gårdar som är väletablerade deltagare i Skördefesten. Dessa marknader har idag inget enhetligt koncept och samarbetar inte med varandra.

För att kunna undersöka möjligheterna för ett julevenemang på landsbygden behöver Skördefestens Vänner rf söka finansiering för en projektledare som kan arbeta 20% av heltid under året 2022. Under året behöver bl.a. en grafisk profil tas fram, deltagare kontaktas, försäljare förberedas och samarbetspartners sökas. Det här projektet ryms inte in under ordinarie budget för föreningen eftersom alla resurser krävs för att bibehålla kvaliteten och utveckla våra två existerande evenemang.

Projektets mål

Syftet är att öka intresset för åländska råvaror, mat, dryck och hantverk genom att koordinera ihop julmarknader runt om på Åland. Vi vill skapa en gemensam plattform, sprida ut försäljarna och öka samarbetet. Syftet är även att locka turister till Åland utanför högsäsong och erbjuda ytterligare ett unikt koncept som efterlängtas varje år och skapar ekonomisk vinning för det åländska näringslivet och samhällsekonomin.

Åland Glimrar föreslås att hållas en helg i början på december varje år, alternativt under flera helger i slutet av november – december. Vi bör hitta en tidpunkt som passar för inresande turister som vill uppleva julmarknaden på Åland och hitta det koncept som passar bäst.

För år 2022 behöver vi därför göra en förprojektering och planering av genomförande. Vi räknar därmed att föreningen genomför Åland Glimrar i mindre upplaga första gången år 2022.

Statistik från besökare, antal inresande kan vara ett mätbart mål.

Slutrapport

Evenemanget 2022
På Åland har traditionen med julmarknader funnits länge. Vi ville samla alla julevenemang i samma säck och marknadsföra ut att Åland visst är en attraktiv turistort även vintertid. Efter att vi hade kartlagt de flesta julmarknader kom vi fram till att vi ville satsa på tre helger i rad. Den första helgen var Jan Karlsgårdens traditionella julmarknad eftersom det är den äldsta och största julmarknaden på Åland. Helgen därpå var det julmarknad i stan och sista helgen var Sjökvarterets traditionella julmarknad. Vi
funderade även på att lägga till en helg efter men kände då att det blev för många helger.
Dessa tre helger blev till slut konceptet Åland Glimrar, tre tindrande helger med julkänsla!

26-27 november
Helgen började på lördag med Jan Karlsgårdens traditionella lillajulmarknad i Sund.
Evenemanget samlade 6000 besökare vilket var dubbelt så många besökare jämfört
med året innan. På söndag kunde man besöka Eckerö Post och Tullhuset samt Labbas i Eckerö.
Julmarknad på Thuregården, Amalias Limonadfabrik, Johannas hembakta och
Rosteriverket i Grelsby.
3-4 december
Under den andra helgen av Åland Glimrar fick vi fokusera på marknaderna närmare Mariehamn med Julmarknad i City, Hantverkarnas kvalitetsjulmarknad i Zeipels och Hamnboden. Även mindre marknader ute på landet som Jul på Mickels Gård, Jul på Valborg, Hammarbo och Sottunga var med.
10-11 december
Den sista helgen började med julmarknad på Sjökvarteret, Open Water Brewery samt Jomala Gård men 4-H gården och veterantraktorklubben. Helgen fortsatte med Jul på Mattas med mathantverkarna, Julpyssel på Waldorfs dagis, Kumlinge julmarknad, Julmarknad på Mickels i ödkarby, Germundö Gård, Julpyssel med hantverkarna på Smakbyns Torg.
Under Åland Glimrar hade vi totalt 23 julmarknader samt 14 restauranger som serverar julbord. Detta var fler marknader än vi tänkt för första året så vi är nöjda.
Dekorationer
Vi tog fram Åland Glimrar dekaler som vi hängde upp på alla marknader. Alla marknader hade själv ansvar för att smycka ut marknaderna på eget sätt men vi hade förhoppningar om att det skulle användas mycket ljus och naturmaterial samt undvika plast. Kommande år hoppas vi kunna smycka ut evenemangen mer och förbättra skyltningen ut till marknaderna.
Mat och Dryck
Julen är en tid då familjen samlas och maten är i centrum. Förutom att samordna julmarknader runt om på Åland, har vi även samarbetat med restauranger som har serverat Åländska julbord. Totalt deltog 14 restauranger under 2022 f.r.o.m den 18.11-23.12. Det serverades många traditionella julbord men även fler julmenyer i olika kreativa former. Under Åland Glimrar lyfter vi all mat och dryck som är producerad eller
förädlad på Åland. Vi har mycket fina råvaror från våra livsmedelsproducenter och julen är även den en god säsong för att äta lokalt. Genom samarbete med föreningen Mathantverkarna kommer även de unika mathantverken lyftas, förädlas och resultera i ännu en till försäljningsplattform. Vilket har möjlighet att generera ökade intäkter för försäljare och livsmedelsproducenter. Vi vill fortsätta jobba med ett starkare samarbete med restaurangerna de kommande år och utveckla nya kreativa sätt att delta i evenemanget.
Besökarna
Vi hade många besökare till de olika marknaderna som verkligen uppskattade synligheten och möjligheten att navigera och upptäcka de olika marknaderna som anordnas på Åland. De flesta besökare besökte två marknader med en majoritet som besökte två eller fler marknader under de tre helgerna. De flesta svaranden är bosatta på Åland och under frågorna om konceptet fungerar som en reseanledning samt om tre tindrande helger var ett bra antal? Har över 90 % svarat att det är en anledning för en
resa samt att tre helger var välfungerande.

Feedback
Vi har samlat feedback från besökare, försäljare och marknadsansvariga genom ett frågeformulär efter evenemanget där vi fått 81 svar.

Utvecklingsplan
Långsiktigt, under en 5-10 års period, strävar vi till att vara den samordnande aktören för de olika julmarknaderna på Åland i samarbete med mathantverkare och öppna gårdsbutiker. Vi hjälper de olika arrangörerna för evenemangen med planering och marknadsföring. I samråd med deltagarna hjälper vi till med utveckling av deras produkter genom coachning och lotsning i samarbetsnätverk. För att knyta samman och öppna upp för en mer interaktiv julmarknad så vill vi upprätthålla en digital karta över
de öppna gårdar, gårdsbutiker, och julmarknader som är öppna för både den lokala befolkningen och besökande turister. Som ett lätt verktyg för att navigera sig runt i det Åländska jullandskapet under december månad.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved