Åland Glimrar

Skördefestens Vänner rf vill förutom Åland Grönskar och Skördefesten utveckla ännu ett evenemang utanför högsäsong för både turister och ålänningar. Projektet är en pilot för att skapa en gemensam plattform i marknadsföringen av de olika julmarknaderna på Åland.

Projektägare: Skördefestens Vänner rf
Kontaktpersoner: Ida Wester
Projekttid: 18.3.2022-31.3.2023
Diarienr: ÅLR 2022/2328
Beviljat stöd: 19 320 €
Total budget: 32 200 €
Projektstatus: Pågående

https://alandglimrar.ax/

julgransboll i julgran

LAGs motivering: LAG anser att projektet genom att koordinera ihop julmarknader runt om på Åland kan stärka samarbetet mellan företagare, öka intresset för åländska råvaror, mat, dryck och hantverk kan förlänga turistsäsongen, vilket kan ha en stor samhällsekonomisk nytta.

Behov och bakgrund

Föreningen Skördefestens Vänner, som arrangörer, kan dra nytta av den kunskap vi redan besitter genom våra två andra evenemang. Vi har idag redan ett bra underlag för att ytterligare skapa evenemang med potential att bli attraktivt och värt att besöka även som turist. I samråd med deltagare och sponsorer har Skördefestens Vänner identifierat behovet av att arrangera en gemensam koordinering och marknadsföring kring julmarknad/ julmarknader runt om på Åland. Det ordnas idag ganska många julmarknader, inte minst av gårdar som är väletablerade deltagare i Skördefesten. Dessa marknader har idag inget enhetligt koncept och samarbetar inte med varandra.

För att kunna undersöka möjligheterna för ett julevenemang på landsbygden behöver Skördefestens Vänner rf söka finansiering för en projektledare som kan arbeta 20% av heltid under året 2022. Under året behöver bl.a. en grafisk profil tas fram, deltagare kontaktas, försäljare förberedas och samarbetspartners sökas. Det här projektet ryms inte in under ordinarie budget för föreningen eftersom alla resurser krävs för att bibehålla kvaliteten och utveckla våra två existerande evenemang.

Projektets mål

Syftet är att öka intresset för åländska råvaror, mat, dryck och hantverk genom att koordinera ihop julmarknader runt om på Åland. Vi vill skapa en gemensam plattform, sprida ut försäljarna och öka samarbetet. Syftet är även att locka turister till Åland utanför högsäsong och erbjuda ytterligare ett unikt koncept som efterlängtas varje år och skapar ekonomisk vinning för det åländska näringslivet och samhällsekonomin.

Åland Glimrar föreslås att hållas en helg i början på december varje år, alternativt under flera helger i slutet av november – december. Vi bör hitta en tidpunkt som passar för inresande turister som vill uppleva julmarknaden på Åland och hitta det koncept som passar bäst.

För år 2022 behöver vi därför göra en förprojektering och planering av genomförande. Vi räknar därmed att föreningen genomför Åland Glimrar i mindre upplaga första gången år 2022.

Statistik från besökare, antal inresande kan vara ett mätbart mål.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved